Uw zoekopdracht heeft 10 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Schenkbelasting. Toepassing van de tijdelijk verruimde vrijstelling voor de schenking voor de woning in aanbouw

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-11-2014 Staatscourant 2014, 32842 Ministerie van Financiën
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (23 kB)

  Beleidsregels van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 september 2012 september 2012, nr. 2012-0000515185 ter uitvoering van het Besluit beheer sociale-huursector inzake het gebruik van financiële derivaten door toegelaten instellingen als bedoeld in artikel 70 van de Woningwet (Beleidsregels gebruik financiële derivaten door toegelaten instellingen volkshuisvesting)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-09-2012 Staatscourant 2012, 18416 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (17 kB)

  Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 december 2011, nr. 2011-2000557684, houdende aanpassing van de bedragen, genoemd in de artikelen 13, eerste lid, onderdelen a en b, 14, eerste lid, 17, tweede lid, 18, eerste en derde lid, en 20, eerste en tweede lid, van de Wet op de huurtoeslag, van de minimum-inkomensijkpunten, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van die wet en van de factoren, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van die wet alsmede van de bedragen, genoemd in artikel 2a, tweede lid, onderdelen b en c, van het Besluit op de huurtoeslag (Regeling huurtoeslaggrenzen 2012)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-12-2011 Staatscourant 2011, 22518 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 mei 2011, nr. 2011-2000142850, tot wijziging van de Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparende voorzieningen aan woningen (vaststelling subsidieplafond voor 2011)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-05-2011 Staatscourant 2011, 9399 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Circulaires Download icon PDF (10 kB)

  Circulaire Besluit beheer sociale-huursector (Bbsh)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-03-2005 Staatscourant 2005, 59 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Toepassing toezicht (meldingsplichtige besluiten, nevenactiviteiten), verkoop huurwoningen en invoering euro

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2002 Staatscourant 2002, 248 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 7. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Verzamelregeling aanpassing euro Rijksgebouwendienst (Citeertitel)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-11-2001 Staatscourant 2001, 233 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 8. Overig Download icon PDF (50 kB)

  Toepassing toezicht (meldingsplichtige besluiten, nevenactiviteiten), verkoop huurwoningen en invoering euro

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-11-2001 Staatscourant 2001, 218 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling eenmalige uitkering Wvg 1998 (Citeertitel)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-1998 Staatscourant 1998, 133 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Aanwijzing Almere als gemeente met omvangrijke woningbouwopgave

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-09-1996 Staatscourant 1996, 177 Ministerie van Financiën