Uw zoekopdracht heeft 18 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 november 2017, nr. 2017-0000602887, houdende wijziging van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014 in verband met vaststelling van de maximale bezoldigingen voor 2018

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-11-2017 Staatscourant 2017, 68748 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 23 november 2016, nr. 2016-0000739094, houdende wijziging van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-11-2016 Staatscourant 2016, 64057 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 17 november 2015, nr. 2015-0000678289, houdende wijziging van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-11-2015 Staatscourant 2015, 41772 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 25 november 2014, nr. 2014-602374, houdende wijziging van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014 in verband met de vaststelling van de bezoldigingsmaxima voor het jaar 2015

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-11-2014 Staatscourant 2014, 34229 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 18 december 2013, nr. 2013, 0000747800, houdende aanpassing van de bedragen, genoemd in de artikelen 1, eerste lid, onderdeel a, en 10, tweede lid, eerste volzin, onderdelen a en b, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Regeling inkomensgrenzen inkomensafhankelijke huurverhoging 2014)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2013 Staatscourant 2013, 34760 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling huurtoeslaggrenzen 2009 (Citeertitel)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2008 Staatscourant 2008, 252 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-09-2008 Staatscourant 2008, 171 Ministerie van Financiën
 8. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Vergoedingenregeling VROM-raad (Citeertitel)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-09-2008 Staatscourant 2008, 174 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling huurtoeslaggrenzen 2008/2009 (Citeertitel)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-05-2008 Staatscourant 2008, 93 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling huurtoeslaggrenzen 2008 (Citeertitel)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2007 Staatscourant 2007, 241 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer