Uw zoekopdracht heeft 63 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (32 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 december 2017, nr. 2017-0000633621, houdende vaststelling van het organisatiebesluit Rijksvastgoedbedrijf (Besluit taak RVB 2017)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2017 Staatscourant 2017, 72747 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 1 september 2016 nr. 2016-0000561903, tot vaststelling van het Rijkshuisvestingsstelsel voor specialties (Vaststellingsbesluit Rijkshuisvestingsstelsel specialties)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-10-2016 Staatscourant 2016, 52550 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Interne regelingen Download icon PDF (61 kB)

  Besluit van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 22 juni 2016, nr. 2016-0000025780, tot vaststelling van het Rijkshuisvestingsstelsel voor kantoren (Vaststellingsbesluit Rijkshuisvestingsstelsel kantoren)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2016 Staatscourant 2016, 35177 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport, van 22 december 2015, nr. ILT-2015/86330 tot wijziging van het Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport 2015 in verband met de inrichting van de Autoriteit woningcorporaties binnen de Inspectie Leefomgeving en Transport

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2015 Staatscourant 2015, 46507 Inspectie Leefomgeving en Transport
 5. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport, van 22 december 2015, nr. ILT- 2015/86331, houdende wijziging van het Besluit ondermandaat Autoriteit woningcorporaties

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2015 Staatscourant 2015, 46516 Inspectie Leefomgeving en Transport
 6. Interne regelingen Download icon PDF (19 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken van 1 mei 2015, nr. WJZ/15057631, tot instelling van de Nationaal Coördinator Groningen en de Overheidsdienst Groningen (Instellingsbesluit Nationaal Coördinator Groningen)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-05-2015 Staatscourant 2015, 12511 Ministerie van Economische Zaken
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (29 kB)

  Advies Raad van State betreffende wijziging van het Besluit energieprestatie gebouwen in verband met de implementatie van de artikelen 15, 16 en 17 van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-03-2014 Staatscourant 2014, 7605 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 12 december 2013, nr. 2013-0000747706, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte in verband met de vaststelling van de representatiekosten van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitter van de huurcommissie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2013 Staatscourant 2013, 35443 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (100 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 20 november 2013, nr. 2013-0000714449, tot wijziging van de Regeling energieprestatie gebouwen in verband met het vaststellen van nadere voorschriften omtrent de keuringen van airconditioningsystemen in het kader van de implementatie van de artikelen 15, 16 en 17 van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-11-2013 Staatscourant 2013, 32499 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Interne regelingen Download icon PDF (23 kB)

  Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 25 maart 2010, nr. DHC2010009205, houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan het bestuur van de huurcommissie ten aanzien van de administratieve ondersteuning van de huurcommissie (Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur huurcommissie)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-03-2010 Staatscourant 2010, 5059 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer