Uw zoekopdracht heeft 57 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Vaststelling Beleidsregels 2014

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2013 Staatscourant 2013, 36774 overig
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (19 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 18 december 2013, nr. 2013-0000747797, houdende regels betreffende de aanmelding van voorgenomen en gerealiseerde investeringen als bedoeld in de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (Regeling vermindering verhuurderheffing 2014)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2013 Staatscourant 2013, 34747 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 18 december 2013, nr. 2013, 0000747800, houdende aanpassing van de bedragen, genoemd in de artikelen 1, eerste lid, onderdeel a, en 10, tweede lid, eerste volzin, onderdelen a en b, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Regeling inkomensgrenzen inkomensafhankelijke huurverhoging 2014)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2013 Staatscourant 2013, 34760 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Mededeling wijziging achtervang Nationale Hypotheek Garantie, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2013 Staatscourant 2013, 35422 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 12 december 2013, nr. 2013-0000747706, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte in verband met de vaststelling van de representatiekosten van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de zittingsvoorzitter van de huurcommissie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2013 Staatscourant 2013, 35443 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 11 december 2013, nr. 2013-0000755531, tot wijziging van de bijlagen II en IV bij het Besluit beheer sociale-huursector

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2013 Staatscourant 2013, 35164 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Besluit aanwijzing toezichthouders Dienst Wonen, Zorg en Samenleving, Amsterdam - Zuid

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-11-2013 Staatscourant 2013, 33045 Amsterdam - Zuid
 8. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Besluit aanwijzing toezichthouders van de stadsdelen Zuidoost, Noord, West, Zuid, Centrum en Oost op grond van artikel 75 Huisvestingswet, Amsterdam - Nieuw-West

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-11-2013 Staatscourant 2013, 32970 Amsterdam - Nieuw-West
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (100 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 20 november 2013, nr. 2013-0000714449, tot wijziging van de Regeling energieprestatie gebouwen in verband met het vaststellen van nadere voorschriften omtrent de keuringen van airconditioningsystemen in het kader van de implementatie van de artikelen 15, 16 en 17 van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-11-2013 Staatscourant 2013, 32499 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Vergunningen Download icon PDF (0 kB)

  Ingekomen aanvraag, Amperestraat 65

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-11-2013 Staatscourant 2013, 32669 Hilversum