Uw zoekopdracht heeft 140 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (75 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 december 2011, nr. 2011-2000589667, tot vaststelling van nadere voorschriften voor bouwwerken (Regeling Bouwbesluit 2012)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2011 Staatscourant 2011, 23914 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning Rijkszee- en Marinehaven te Den Helder. Reguliere voorbereidingsprocedure

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2011 Staatscourant 2011, 23319 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 3. Overig Download icon PDF (99 kB)

  Bekendmaking normen voor de bouw bestemde producten

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2011 Staatscourant 2011, 23099 NEN
 4. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Voornemen projectbesluit O20110513, semi-permanente onderwijshuisvesting t.b.v. basisonderwijs, naast Blauwe Ring 90 Assendelft

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2011 Staatscourant 2011, 23560 Zaanstad
 5. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Omgevingsvergunning Dorpsstraat 332 Assendelft

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2011 Staatscourant 2011, 23209 Zaanstad
 6. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2011 Staatscourant 2011, 23005 Houten
 7. Circulaires Download icon PDF (4 kB)

  Circulaire rendementen gesubsidieerde woningbouw december 2011

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2011 Staatscourant 2011, 22820 Agentschap NL
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 december 2011, nr. 2011-2000569083, tot wijziging van de bijlagen II en III bij het Besluit beheer sociale-huursector (actualisering)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-12-2011 Staatscourant 2011, 23524 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 december 2011, nr. 2011-2000558244, houdende vaststelling voor het jaar 2012 van het bedrag, bedoeld in artikel 6, zesde lid, onderdeel a, van de Wet bevordering eigenwoningbezit (Regeling koopsubsidieplafond 2012)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-12-2011 Staatscourant 2011, 23039 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving ontwerpbouwvergunning inclusief ontwerpprojectbesluit verlengen instandhoudingstermijn

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-12-2011 Staatscourant 2011, 22551 Amsterdam