Uw zoekopdracht heeft 86 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 december 2010, nr. BJZ2010033442, houdende vaststelling voor het jaar 2011 van het bedrag, bedoeld in artikel 6, zesde lid, onderdeel a, van de Wet bevordering eigenwoningbezit (Regeling koopsubsidieplafond 2011)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2010 Staatscourant 2010, 20567 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 2. Circulaires Download icon PDF (7 kB)

  Rendementen gesubsidieerde woningbouw december 2010

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2010 Staatscourant 2010, 20241 Agentschap NL
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 december 2010, nr. BJZ2010032496, houdende vaststelling van percentages, bedragen en inkomensklassen ingevolge de Wet bevordering eigenwoningbezit en wijziging van enkele bedragen in die wet (Regeling koopsubsidiegrenzen 2011)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2010 Staatscourant 2010, 20569 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 4. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2010 Staatscourant 2010, 20310 Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting
 5. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving ontwerpprojectbesluit oprichten woongebouw studentenhuisvesting Carolina MacGillavrylaan

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-12-2010 Staatscourant 2010, 20071 Amsterdam
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Beschikking rendementen gesubsidieerde woningbouw, december 2010

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-12-2010 Staatscourant 2010, 20243 Agentschap NL
 7. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving ontwerpbouwvergunning en ontwerpprojectbesluit Gustav Mahlerlaan 401 t/m 405

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-12-2010 Staatscourant 2010, 19611 Amsterdam
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (17 kB)

  Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 december 2010, nr. BJZ2010031193, houdende aanpassing van de bedragen, genoemd in de artikelen 13, eerste lid, onderdelen a en b, 14, eerste lid, 17, tweede lid, 18, eerste en derde lid, en 20, eerste en tweede lid, van de Wet op de huurtoeslag, van de minimum-inkomensijkpunten, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van die wet en van de factoren, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van die wet alsmede van de bedragen, genoemd in artikel 2a, tweede lid, onderdelen b en c, van het Besluit op de huurtoeslag (Regeling huurtoeslaggrenzen 2011)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2010 Staatscourant 2010, 19955 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 9. Pensioenen Download icon PDF (1 kB)

  Bekendmaking aanvraag tot wijziging van de verplichtstelling tot deelneming in het bedrijfstakpensioenfondsvoor de woningcorporaties

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-12-2010 Staatscourant 2010, 19540 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Overig Download icon PDF (5 kB)

  Strafrechtelijke ontruimingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  02-12-2010 Staatscourant 2010, 19500 Openbaar Ministerie (OM)