Uw zoekopdracht heeft 61 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Mededeling Wijziging Achtervang Nationale Hypotheek Garantie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2009 Staatscourant 2009, 20009 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 2. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 11 december 2009, nr. BJZ2009065605, Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie, houdende wijziging van het Mandaatbesluit SenterNovem Regelingen Wonen, Wijken en Integratie (naamswijziging SenterNovem)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2009 Staatscourant 2009, 19897 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 3. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Vaststelling Beleidsregels 2010

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2009 Staatscourant 2009, 19771 Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 18 december 2009, nr. BJZ2009065771, tot wijziging van het Besluit beheer sociale-huursector (uitbreiding en aanscherping accountantsprotocol en enkele andere wijzigingen)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2009 Staatscourant 2009, 20478 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 5. Circulaires Download icon PDF (7 kB)

  Rendementen gesubsidieerde woningbouw december 2009

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2009 Staatscourant 2009, 19611 SenterNovem
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 17 december 2009, nr. BJZ2009067021, tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling maatwerkadviezen voor woningen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2009 Staatscourant 2009, 20328 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 7. Convenanten Download icon PDF (1 kB)

  Convenant pilot aanpak woonfraude gemeente Utrecht

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2009 Staatscourant 2009, 19369 Utrecht (Utr)
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Instellingsbesluit Dienst van de Huurcommissie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-12-2009 Staatscourant 2009, 20101 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Beschikking rendementen gesubsidieerde woningbouw, december 2009

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2009 Staatscourant 2009, 19624 SenterNovem
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 7 december 2009, nr. BJZ2009064224, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, houdende vaststelling van het percentage van de toetsrente, bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, de financieringslastnorm, bedoeld in artikel 29, eerste lid, van die wet, het percentage waarmee die financieringslastnorm ten hoogste kan worden vermeerderd, bedoeld in artikel 29, tweede lid, van die wet, en de inkomensklassen, en de daarbij behorende toetsrente, maximale hypothecaire lening, financieringslastnorm en laatstgenoemd percentage, bedoeld in artikel 29, vijfde lid, van die wet (Regeling koopsubsidiegrenzen 2010)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2009 Staatscourant 2009, 19083 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer