Uw zoekopdracht heeft 33 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (24 kB)

  Beleidsregel van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 juni 2019, nr. 2019-0000024192, houdende regels voor een experiment inzake de voorschriften omtrent het vervreemden van onroerende zaken aan wooncoöperaties (Beleidsregel experiment verkoopregels wooncoöperaties)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2019 Staatscourant 2019, 36707 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport van 25 oktober 2018, nr. IENM/ILT-2018/60258, houdende wijziging van het Besluit ondermandaat Autoriteit woningcorporaties en het Organisatie- en mandaatbesluit Tijdelijke werkorganisatie Inspectie Leefomgeving en Transport in verband met wijzigingen in de organisatie van de ILT

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-11-2018 Staatscourant 2018, 66755 Inspectie Leefomgeving en Transport
 3. Interne regelingen Download icon PDF (8 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 21 september 2018, nr. WJZ/ 18241821 tot instelling van Adviescommissie waardedaling woningen aardbevingsgebied Groningen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-09-2018 Staatscourant 2018, 54279 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 4. Interne regelingen Download icon PDF (32 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 december 2017, nr. 2017-0000633621, houdende vaststelling van het organisatiebesluit Rijksvastgoedbedrijf (Besluit taak RVB 2017)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2017 Staatscourant 2017, 72747 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Volmacht en machtiging van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 20 december 2017, nr. WJZ/17204616, aan de project directeur-generaal Groningen Bovengronds van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat inzake aangelegenheden die verband houden met schadeafhandeling en versterking van gebouwen en werken vanwege beweging van de bodem als gevolg van de exploitatie van het Groningenveld en met het bevorderen van leefbaarheid, duurzaamheid en economie in Groningen (Volmacht en machtiging project directeur-generaal Groningen Bovengronds inzake aangelegenheden die verband houden met schadeafhandeling en versterking van gebouwen en werken vanwege de beweging van de bodem als gevolg van de exploitatie van het Groningenveld en met het bevorderen van leefbaarheid, duurzaamheid en economie van het gebied)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2017 Staatscourant 2017, 75134 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 6. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken van 2 januari 2017, nr. WJZ / 16194124, houdende intrekking van het Instellingsbesluit Commissie van Toezicht Centrum voor Veilig Wonen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-01-2017 Staatscourant 2017, 2379 Ministerie van Economische Zaken
 7. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 1 september 2016 nr. 2016-0000561903, tot vaststelling van het Rijkshuisvestingsstelsel voor specialties (Vaststellingsbesluit Rijkshuisvestingsstelsel specialties)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-10-2016 Staatscourant 2016, 52550 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Interne regelingen Download icon PDF (61 kB)

  Besluit van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 22 juni 2016, nr. 2016-0000025780, tot vaststelling van het Rijkshuisvestingsstelsel voor kantoren (Vaststellingsbesluit Rijkshuisvestingsstelsel kantoren)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2016 Staatscourant 2016, 35177 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport, van 22 december 2015, nr. ILT-2015/86330 tot wijziging van het Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport 2015 in verband met de inrichting van de Autoriteit woningcorporaties binnen de Inspectie Leefomgeving en Transport

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2015 Staatscourant 2015, 46507 Inspectie Leefomgeving en Transport
 10. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport, van 22 december 2015, nr. ILT- 2015/86331, houdende wijziging van het Besluit ondermandaat Autoriteit woningcorporaties

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2015 Staatscourant 2015, 46516 Inspectie Leefomgeving en Transport