Uw zoekopdracht heeft 829 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Minister voor Milieu en Wonen van 19 februari 2020, nr. 2020-000077104, tot wijziging van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 teneinde bijlage 3 bij die regeling te vervangen (de Verantwoordingsinformatie 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-02-2020 Staatscourant 2020, 8145 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 februari 2020, kenmerk 1649175-201919-DMO, houdende wijziging van de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg in verband met verruiming van de reikwijdte en vereenvoudiging van de uitvoering

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2020 Staatscourant 2020, 10309 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Beleidsregels financiële sanering toegelaten instellingen 2020

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-02-2020 Staatscourant 2020, 7598 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister voor Milieu en Wonen van 6 februari 2020, nr. 2020-0000054176 tot wijziging van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (maximum lokaal hogere huursomstijging 2020)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-02-2020 Staatscourant 2020, 8556 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister voor Milieu en Wonen van 5 februari 2020, nr. 2020-0000047494 tot wijziging van de Regeling minimumbijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie (indexering minimumbijdrage 2020)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-02-2020 Staatscourant 2020, 7438 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Minister voor Milieu en Wonen van 18 december 2019, nr. 2019-0000636326 tot wijziging van de Woningwet, de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte en Bijlage III bij het Besluit huurprijzen woonruimte (grensbedrag administratieve scheiding, huurverhogingspercentage 2020 en een technische wijziging)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2019 Staatscourant 2019, 65927 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 december 2019, nr. 2019-0000147554, tot wijziging van de Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld in verband met het opnieuw openstellen van de subsidieregeling en aanpassing van de aanvraagmogelijkheden

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2019 Staatscourant 2019, 69818 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister voor Milieu en Wonen van 10 december 2019, nr. 2019-0000584086, tot wijziging van de Regeling koopsubsidiegrenzen Wet BEW oud (normrente en normbedrag spaarpremie eerste kwartaal 2020)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2019 Staatscourant 2019, 65117 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (49 kB)

  Regeling van de Minister voor Milieu en Wonen, van 10 december 2019, nr. IENW/BSK-2019/243807, houdende vaststelling van regels voor subsidies ter bevordering van het gebruik van LNG door wegvervoerders (Subsidieregeling LNG)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2019 Staatscourant 2019, 67206 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (344 kB)

  Regeling van de Minister voor Milieu en Wonen van 4 december 2019, nr. 2019-0000635272 tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 en de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (indexering bedragen per 1 januari 2020)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2019 Staatscourant 2019, 65870 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties