Uw zoekopdracht heeft 24 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (162 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-04-2019 Staatscourant 2019, 18034 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (1213 kB)

  Advies Raad van State betreffende het voorstel van wet tot wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-02-2019 Staatscourant 2019, 7830 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (2200 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van algemene maatregel van bestuur houdende regels over bouwwerken in de fysieke leefomgeving (Besluit bouwwerken leefomgeving)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2018 Staatscourant 2018, 68878 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (69 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met aanpassing van de bouwprocesbepalingen alsmede enkele kleine technische wijzigingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-01-2017 Staatscourant 2017, 60 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (39 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerpbesluit in verband met het stellen van nadere regels over het verlenen van toestemming voor het verrichten van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 45a, eerste lid, onderdelen a, b en c, van de Woningwet

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-10-2016 Staatscourant 2016, 52412 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (80 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en enige andere wetten in verband met modernisering en vereenvoudiging van de registratie en het toezicht.

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-08-2016 Staatscourant 2016, 43501 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (111 kB)

  Advies Raad van State betreffende wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met het regelen van het toezicht op de borgingsvoorziening en het doorvoeren van een aantal wijzigingen met beperkte beleidsmatige gevolgen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-06-2016 Staatscourant 2016, 33454 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (111 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot Wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van het functioneren van verenigingen van eigenaars (Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-06-2016 Staatscourant 2016, 30057 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (194 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet doorstroming huurmarkt 2015

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-01-2016 Staatscourant 2016, 2099 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (48 kB)

  Advies Raad van State betreffende besluit van ............ tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (achtste tranche)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-11-2014 Staatscourant 2014, 32343 Ministerie van Infrastructuur en Milieu