Uw zoekopdracht heeft 1644 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (32 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 oktober 2019 tot wijziging en aanvulling van de Regeling uitvoering Crisis- en herstelwet (Regeling uitvoering Crisis- en herstelwet tweede tranche)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2019 Staatscourant 2019, 56226 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Prognose aantal te huisvesten vergunninghouders, Ministerie van Justitie en Veiligheid

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2019 Staatscourant 2019, 53672 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 september 2019, nr. 2019-0000502417, tot wijziging van de Regeling koopsubsidiegrenzen Wet BEW oud (normrente en normbedrag spaarpremie vierde kwartaal 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  26-09-2019 Staatscourant 2019, 52670 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (29 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 september 2019, nr. 2019-0000501148, tot wijziging van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (definities beheer en onderhoud en actualisering bijlage 5)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-09-2019 Staatscourant 2019, 52511 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (35 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 augustus 2019, nr. 2019-0000390399, tot wijziging van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis in verband met het opnieuw openstellen van de subsidie voor eigenaar-bewoners

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-08-2019 Staatscourant 2019, 43758 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Convenanten Download icon PDF (20 kB)

  Convenant volkshuisvesting Bonaire

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-07-2019 Staatscourant 2019, 42906 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Interne regelingen Download icon PDF (24 kB)

  Beleidsregel van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 juni 2019, nr. 2019-0000024192, houdende regels voor een experiment inzake de voorschriften omtrent het vervreemden van onroerende zaken aan wooncoöperaties (Beleidsregel experiment verkoopregels wooncoöperaties)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2019 Staatscourant 2019, 36707 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Convenanten Download icon PDF (0 kB)

  Mededeling betreffende gesloten convenant met de Autoriteit Woningcoöperaties

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-06-2019 Staatscourant 2019, 35641 Ministerie van Financiën
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 juni 2019, nr. 2019-0000343502, houdende wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 met betrekking tot het aanwijzen van een nieuwe versie van het CCV-inspectieschema, van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken, en van een aantal normen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  26-06-2019 Staatscourant 2019, 36206 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 17 juni 2019, nr. WJZ/19138916, houdende een specifieke uitkering voor de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Midden-Groningen en Groningen in verband met de versterking van de gebouwen in batch 1.588

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-06-2019 Staatscourant 2019, 34667 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat