Uw zoekopdracht heeft 36 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (32 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 oktober 2019 tot wijziging en aanvulling van de Regeling uitvoering Crisis- en herstelwet (Regeling uitvoering Crisis- en herstelwet tweede tranche)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2019 Staatscourant 2019, 56226 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (35 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 augustus 2019, nr. 2019-0000390399, tot wijziging van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis in verband met het opnieuw openstellen van de subsidie voor eigenaar-bewoners

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-08-2019 Staatscourant 2019, 43758 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Convenanten Download icon PDF (3 kB)

  Zakelijke inhoud convenanten grootschalige proeftuinen met een aardgasvrije wijk

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-02-2019 Staatscourant 2019, 5295 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 december 2018, nr. 2018-0000916790 tot wijziging van de Subsidieregeling Stichting A en O-fonds Rijk, de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis, de Subsidieregeling oorlogsgravenstichting 2013, de Subsidieregeling Stichting VSO 2013 en de Subsidieregeling SVO 2015

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2018 Staatscourant 2018, 68012 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 juli 2018, nr. 2018-0000542382 tot wijziging van de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector gericht op betere benutting van de beschikbare middelen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-07-2018 Staatscourant 2018, 39211 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (27 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 juni 2018, nr. 2018-0000346472, houdende wijziging van het Besluit energieprestatievergoeding huur, de Regeling energieprestatievergoeding huur, het Besluit huurprijzen woonruimte en de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-06-2018 Staatscourant 2018, 34306 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 mei 2018, nr 2018-0000302839, houdende wijziging van de Regeling fonds energiebesparing huursector in verband met verlaging van de subsidieplafonds en intrekking met ingang van 1 juli 2018

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-05-2018 Staatscourant 2018, 30020 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (20 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 maart 2018, nr. 2018-0000128591, tot wijziging van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis in verband met het toevoegen van subsidiabele maatregelen, verhogen van het subsidieplafond en het aanpassen van subsidiebedragen en termijnen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  02-03-2018 Staatscourant 2018, 13613 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Volmacht en machtiging van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 20 december 2017, nr. WJZ/17204616, aan de project directeur-generaal Groningen Bovengronds van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat inzake aangelegenheden die verband houden met schadeafhandeling en versterking van gebouwen en werken vanwege beweging van de bodem als gevolg van de exploitatie van het Groningenveld en met het bevorderen van leefbaarheid, duurzaamheid en economie in Groningen (Volmacht en machtiging project directeur-generaal Groningen Bovengronds inzake aangelegenheden die verband houden met schadeafhandeling en versterking van gebouwen en werken vanwege de beweging van de bodem als gevolg van de exploitatie van het Groningenveld en met het bevorderen van leefbaarheid, duurzaamheid en economie van het gebied)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2017 Staatscourant 2017, 75134 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 1 november 2017, nr. WJZ/17152662, tot wijziging van de Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-11-2017 Staatscourant 2017, 63658 Ministerie van Economische Zaken