Uw zoekopdracht heeft 815 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 oktober, nr. 2019-0000057079, tot wijziging van de Regeling energieprestatie gebouwen in verband met de tijdelijke verlenging van de geldigheid van het bewijs van vakbekwaamheid erkende energielabeldeskundige woningbouw

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-10-2019 Staatscourant 2019, 57431 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (32 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 oktober 2019 tot wijziging en aanvulling van de Regeling uitvoering Crisis- en herstelwet (Regeling uitvoering Crisis- en herstelwet tweede tranche)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2019 Staatscourant 2019, 56226 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Aanwijzingsbesluit toezichthouders Huisvestingsverordening

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2019 Staatscourant 2019, 52793 Papendrecht
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 september 2019, nr. 2019-0000502417, tot wijziging van de Regeling koopsubsidiegrenzen Wet BEW oud (normrente en normbedrag spaarpremie vierde kwartaal 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  26-09-2019 Staatscourant 2019, 52670 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (29 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 september 2019, nr. 2019-0000501148, tot wijziging van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (definities beheer en onderhoud en actualisering bijlage 5)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-09-2019 Staatscourant 2019, 52511 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (35 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 augustus 2019, nr. 2019-0000390399, tot wijziging van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis in verband met het opnieuw openstellen van de subsidie voor eigenaar-bewoners

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-08-2019 Staatscourant 2019, 43758 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit tot vaststelling Hogere grenswaarden ingevolge artikel 110a van de Wet Geluid

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  02-07-2019 Staatscourant 2019, 37063 Goeree-Overflakkee
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 juni 2019, nr. 2019-0000343502, houdende wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 met betrekking tot het aanwijzen van een nieuwe versie van het CCV-inspectieschema, van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken, en van een aantal normen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  26-06-2019 Staatscourant 2019, 36206 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 17 juni 2019, nr. WJZ/19138916, houdende een specifieke uitkering voor de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Midden-Groningen en Groningen in verband met de versterking van de gebouwen in batch 1.588

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-06-2019 Staatscourant 2019, 34667 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  (wijziging parameters per 1 juli 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-06-2019 Staatscourant 2019, 32830 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties