Uw zoekopdracht heeft 2253 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën van 28 augustus 2019, 2019-0000140472, directie Financiële Markten, tot wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft in verband met een vrijstelling voor exploitanten van in Singapore of de Verenigde Staten van Amerika geëxploiteerde handelsplatformen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-08-2019 Staatscourant 2019, 48885 Ministerie van Financiën
 2. Overig Download icon PDF (9 kB)

  Tijdelijke subsidieregels Digitale Inclusie 2019–2021 Koninklijke Bibliotheek

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-07-2019 Staatscourant 2019, 41052 Koninklijke Bibliotheek
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën van 2 juli 2019, 2019-0000100906, directie Financiële Markten, tot wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft, de Regeling taakuitoefening en grensoverschrijdende samenwerking financiële toezichthouders Wft en de Regeling bekostiging financieel toezicht eenmalige handelingen in verband met de implementatie van Verordening (EU) nr. 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (PbEU 2017, L 168) (Regeling implementatie prospectusverordening)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  02-07-2019 Staatscourant 2019, 39021 Ministerie van Financiën
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (17 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector, het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten in verband met de implementatie van Verordening (EU) nr. 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (PbEU 2017, L 168) (Besluit implementatie prospectusverordening)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  02-07-2019 Staatscourant 2019, 36035 Ministerie van Financiën
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 27 juni 2019, nr. 2019-0000096371, tot wijziging van de Algemene douaneregeling

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-06-2019 Staatscourant 2019, 35183 Ministerie van Financiën
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (17 kB)

  Besluit van de vice-president van de Raad van State van 19 juni 2019 tot het verlenen van machtiging aan P-Direkt

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2019 Staatscourant 2019, 35539 Raad van State
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (31 kB)

  Algemene wet inzake rijksbelastingen. Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Zekerheid vooraf; Rulings met een internationaal karakter

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2019 Staatscourant 2019, 35519 Ministerie van Financiën
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën van 19 juni 2019, 2019-0000074384, directie Financiële Markten, tot wijziging van de Regeling van de Minister van Financiën van 5 juni 2012 houdende aanwijzing rechtspersonen Sanctiewet 1977 (Stcrt. 2002, 106)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2019 Staatscourant 2019, 35176 Ministerie van Financiën
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (39 kB)

  Regeling van Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 12 juni 2019, nr. WJZ/8610951(10626), houdende vaststelling van een nieuw financieel handboek voor het Commissariaat voor de Media (Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de Media 2018)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-06-2019 Staatscourant 2019, 33070 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Instelling gemeenschappelijke regelingen Download icon PDF (46 kB)

  Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-06-2019 Staatscourant 2019, 32818 Hoeksche Waard