Uw zoekopdracht heeft 2245 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (39 kB)

  Regeling van Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 12 juni 2019, nr. WJZ/8610951(10626), houdende vaststelling van een nieuw financieel handboek voor het Commissariaat voor de Media (Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de Media 2018)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-06-2019 Staatscourant 2019, 33070 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Instelling gemeenschappelijke regelingen Download icon PDF (46 kB)

  Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-06-2019 Staatscourant 2019, 32818 Hoeksche Waard
 3. Instelling gemeenschappelijke regelingen Download icon PDF (17 kB)

  GR GBKZ 2018

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-05-2019 Staatscourant 2019, 29621 Bloemendaal
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Besluit van 18 april 2019, kenmerk 2019-54308, houdende instelling van de tijdelijke Commissie Advisering Invest-NL in opbouw (Instellingsbesluit tijdelijke Commissie Advisering Invest-NL in opbouw)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-05-2019 Staatscourant 2019, 25517 Ministerie van Financiën
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (26 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 mei 2019, nummer 2535369, houdende wijziging van de Subsidieregeling AMIF en ISF 2014–2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-05-2019 Staatscourant 2019, 24707 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 6. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van de Minister van Financiën van 17 april 2019, 2019-0000065750, directie Financiële Markten, in verband met de verlening van enige vergunningen als bedoeld in artikel 5:27, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-04-2019 Staatscourant 2019, 23273 Ministerie van Financiën
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Besluit van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit tot vaststelling van een bestuursreglement (kenmerk 01.053.735)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-04-2019 Staatscourant 2019, 18124 Kansspelautoriteit
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (25 kB)

  Besluit van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit tot vaststelling van het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit 2019 (kenmerk 01.053.734)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-04-2019 Staatscourant 2019, 18125 Kansspelautoriteit
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën van 22 maart 2019, 2019-0000049585, directie Financiële Markten, tot wijziging van de Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft in verband met de afname van bijzondere examens en enkele technische wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-04-2019 Staatscourant 2019, 17391 Ministerie van Financiën
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën van 20 maart 2019, 2019-0000041462, directie Financiële Markten, houdende regels ten aanzien van de erkenning van beroepskwalificaties van financieel adviseurs (Regeling erkenning EU-beroepskwalificaties financieel adviseur)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-03-2019 Staatscourant 2019, 16484 Ministerie van Financiën