Uw zoekopdracht heeft 3395 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (136 kB)

  Inkomstenbelasting. Lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-05-2019 Staatscourant 2019, 30558 Ministerie van Financiën
 2. Vergunningen Download icon PDF (43 kB)

  Vergunning Lotto 2017–2021 (Geconsolideerde versie 01-05-2019), Kansspelautoriteit

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-05-2019 Staatscourant 2019, 29571 Kansspelautoriteit
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (82 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en van de Minister van Defensie, van 25 mei 2019, nr. IENW/BSK-2019/95910, tot vaststelling van de organisatie van de Kustwacht voor Nederland (Regeling organisatie Kustwacht Nederland)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-05-2019 Staatscourant 2019, 28763 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (17 kB)

  Wijziging van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 (modernisering kleineondernemersregeling)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-05-2019 Staatscourant 2019, 27636 Ministerie van Financiën
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 april 2019 nr. WJZ/6093459, houdende regels voor de verstrekking van subsidie aan rijksmonumenteneigenaren voor de in 2019 gemaakte drukkende onderhoudskosten in het kader van een vóór 2019 aangevangen onderhoudsproject (Subsidieregeling overgang afschaffing fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-05-2019 Staatscourant 2019, 24795 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 april 2019, nr. 2019-0000109831 tot verlaging van de bedragen van de heffingsvermindering voor verduurzaming in de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-04-2019 Staatscourant 2019, 24504 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Aanwijzing bezwaarschriften tegen definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2018 als massaal bezwaar

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-04-2019 Staatscourant 2019, 23335 Ministerie van Financiën
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (26 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 april 2019, nr. 2019-0000177630 tot wijziging van het Besluit energieprestatievergoeding huur, de Regeling energieprestatievergoeding huur, het Besluit huurprijzen woonruimte en de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte (indexering per 1 juli 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-04-2019 Staatscourant 2019, 21923 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (33 kB)

  Vennootschapsbelasting. Inkomstenbelasting. Waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-04-2019 Staatscourant 2019, 17206 Ministerie van Financiën
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (18 kB)

  Omzetbelasting. Beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen; bijzonder overheidstoezicht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-04-2019 Staatscourant 2019, 17208 Ministerie van Financiën