Uw zoekopdracht heeft 91 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën van 16 april 2019, nr. 2019-0000181628, tot vaststelling van de bedragen per eenheid voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor het uitkeringsjaar 2017

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-06-2019 Staatscourant 2019, 34214 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën van 16 april 2019, nr. 2019-0000181627, tot vaststelling van de bedragen per eenheid voor de algemene uitkering uit het provinciefonds voor het uitkeringsjaar 2017

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-04-2019 Staatscourant 2019, 34216 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 maart 2019, nr. 2019-0000085661, houdende wijziging van de Regeling vaststelling taakvelden en verstrekking informatie voor derden en de Regeling vaststelling wijze waarop kengetallen worden vastgesteld en opgenomen in begroting en jaarverslag provincies en gemeenten in verband met de uitvoering van het Verzamelbesluit openbaar bestuur 2019

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-03-2019 Staatscourant 2019, 12913 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 maart 2019, nr. 2019-0000085661, houdende wijziging van de Regeling vaststelling taakvelden en verstrekking informatie voor derden en de Regeling vaststelling wijze waarop kengetallen worden vastgesteld en opgenomen in begroting en jaarverslag provincies en gemeenten in verband met de uitvoering van het Verzamelbesluit openbaar bestuur 2019

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-03-2019 Staatscourant 2019, 14629 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 31 januari 2019, houdende de vaststelling van de gelijkwaardige inspanning van de decentrale overheden inzake het EMU-saldo

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-01-2019 Staatscourant 2019, 7004 Ministerie van Financiën
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (23 kB)

  Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 9 november 2018, kenmerk 1438421-183305-WJZ, houdende wijziging van de Regeling begroting, beleidsplan en jaarrekening Bloedvoorzieningsorganisatie in verband met het opnieuw vaststellen van de bijlage vanwege de risicobeheersing bij de Bloedvoorzieningsorganisatie en enkele andere wijzigingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-11-2018 Staatscourant 2018, 64638 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën van 8 november 2018, houdende regels over de begroting en de verantwoording van het Rijk voor het jaar 2019 en de door de Minister van Financiën vast te stellen bedragen (Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-11-2018 Staatscourant 2018, 64330 Ministerie van Financiën
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (61 kB)

  Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-11-2017 Staatscourant 2017, 70303 Ministerie van Financiën
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën van 21 november 2017, houdende regels over de begroting en de verantwoording van het Rijk voor het jaar 2018 en het door de Minister van Financiën vast te stellen bedrag (Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2018)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-11-2017 Staatscourant 2017, 69100 Ministerie van Financiën
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit tot vaststelling van de bedragen per eenheid voor de uitkering uit het provinciefonds over het uitkeringsjaar 2015

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-02-2017 Staatscourant 2017, 8387 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties