Uw zoekopdracht heeft 56 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de directie van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) houdende vaststelling van de tarieven van de vergoedingen inzake CEMT-vergunningen voor het beroepsgoederenvervoer over de weg naar het Verenigd Koninkrijk na de uittreding van dit land uit de Europese Unie op 29 maart 2019 (Besluit vergoedingen CEMT-vergunningen voor het Verenigd Koninkrijk NIWO)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 15194 Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (19 kB)

  Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) inzake toepassing van de last onder dwangsom (Beleidsregel last onder dwangsom van de NIWO)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-09-2015 Staatscourant 2015, 32778 Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (72 kB)

  Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) inzake toepassing van de Wet wegvervoer goederen en verordening 1071/2009/EG ten aanzien van vergunningverlening (Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-09-2015 Staatscourant 2015, 32780 Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie
 4. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Algemeen Directeur Dienst Wegverkeer (RDW) van 9 april 2015, nr. JBZ2015/12059, houdende regels inzake de verlening van ondermandaat en machtiging betreffende aangelegenheden die verband houden met de afgifte van een certificaat voor vervoermiddelen bestemd voor het transport van dieren (Besluit ondermandaat en machtiging RDW afgifte certificaat voor vervoermiddelen dierentransport)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-04-2015 Staatscourant 2015, 11077 RDW (Dienst Wegverkeer)
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (35 kB)

  Beleidsregel ontheffingverlening exceptionele transporten Dienst Wegverkeer 2010

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-01-2010 Staatscourant 2010, 1020 RDW (Dienst Wegverkeer)
 6. Overig Download icon PDF (24 kB)

  Beleidsregels NMa bestuurlijke boetes vervoerswetgeving

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-09-2009 Staatscourant 2009, 14514 Nederlandse Mededingingsautoriteit
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (37 kB)

  Beleidsregel keuring en ontheffingverlening ervaringsfase LZV 2009

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-08-2009 Staatscourant 2009, 13876 RDW (Dienst Wegverkeer)
 8. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Rectificatie terinzagelegging ontheffingsaanvraag ex artikel 2a Gaswet

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-05-2009 Staatscourant 2009, 92 Nederlandse Mededingingsautoriteit
 9. Overig Download icon PDF (14 kB)

  Bekendmaking van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) van 15 mei 1996, (Stcrt. 1996, nr. 93), houdende bekendmaking beleid NIWO, in werking getreden op 1 juni 1996, zoals laatstelijk gewijzigd bij bekendmaking van 1 mei 2009 (Stcrt. 2009, nr. 81)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-04-2009 Staatscourant 2009, 81 Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (23 kB)

  Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer over de weg aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-04-2009 Staatscourant 2009, 81 Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie