Uw zoekopdracht heeft 62 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (18 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 18 juli 2019, nr. IENW/BSK-2019/136512, houdende vaststelling van de Tijdelijke subsidieregeling stimulering goederenvervoer per spoor

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-07-2019 Staatscourant 2019, 37837 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (27 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 2016/2338 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1370/2007, met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands personenvervoer per spoor (PbEU 2016, L 354/22)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-06-2019 Staatscourant 2019, 31743 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 7 maart 2017, nr. IENM/BSK-2017/19694, houdende toekenning van de bevoegdheid genoemd in artikel 20, vierde lid, Wet personenvervoer 2000 aan gedeputeerde staten van de provincie Fryslân

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-03-2017 Staatscourant 2017, 11328 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 7 maart 2017, nr. IENM/BSK-2017/19692, houdende toekenning van de bevoegdheid genoemd in artikel 20, vierde lid, Wet personenvervoer 2000 aan gedeputeerde staten van de provincie Groningen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-03-2017 Staatscourant 2017, 11330 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (35 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 17 mei 2016, nr. IENM/BSK-2016/77865, houdende vaststelling van de Tijdelijke subsidieregeling spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-05-2016 Staatscourant 2016, 25885 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 6. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Kennisgeving op grond van artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht inzake de vaststelling van de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de Milieueffectrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Goederenroutering Oost-Nederland’ (verder afgekort als: Notitie R&D)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-08-2012 Staatscourant 2012, 16505 overig
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (56 kB)

  Herplaatsing Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 25 april 2012, nr. IENM/BSK-2012/45680 houdende vaststelling van bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies ten behoeve van het verlagen van organisatorische en fysieke drempels voor bundeling van goederenstromen voor vervoer op het spoor (Tijdelijke subsidieregeling stimuleren bundeling van goederenstromen voor vervoer op het spoor)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-05-2012 Staatscourant 2012, 8620 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 25 april 2012, nr. IENM/BSK-2012/45680 houdende vaststelling van bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies ten behoeve van het verlagen van organisatorische en fysieke drempels voor bundeling van goederenstromen voor vervoer op het spoor (Tijdelijke subsidieregeling stimuleren bundeling van goederenstromen voor vervoer op het spoor)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-04-2012 Staatscourant 2012, 8620 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Besluit instelling Commissie Permanente Structuur en Dubbel Opstaptarief in de treinrailketen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-01-2011 Staatscourant 2011, 684 Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging Uitvoeringsregeling en beleidsregel BDU verkeer en vervoer

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2008 Staatscourant 2008, 250 Ministerie van Verkeer en Waterstaat