Uw zoekopdracht heeft 74 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 7 maart 2017, nr. IENM/BSK-2017/19694, houdende toekenning van de bevoegdheid genoemd in artikel 20, vierde lid, Wet personenvervoer 2000 aan gedeputeerde staten van de provincie Fryslân

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-03-2017 Staatscourant 2017, 11328 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 7 maart 2017, nr. IENM/BSK-2017/19692, houdende toekenning van de bevoegdheid genoemd in artikel 20, vierde lid, Wet personenvervoer 2000 aan gedeputeerde staten van de provincie Groningen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-03-2017 Staatscourant 2017, 11330 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 7 december 2016, nr. IENM/BSK-2016/290895 tot wijziging van de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer in verband met de indexering voor het jaar 2017

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2016 Staatscourant 2016, 67584 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (22 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 en van enkele andere besluiten in verband met de Wet afschaffing plusregio’s

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-01-2015 Staatscourant 2015, 1876 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (91 kB)

  Advies Raad van State betreffende het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende regels ter uitvoering van titel 9.7 Hernieuwbare energie vervoer van de Wet milieubeheer (Besluit hernieuwbare energie vervoer 2015)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37656 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (52 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 21 mei 2014, nr. ILT-2014/31883, tot wijziging van de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) in verband met verhoging van de boetes voor overtredingen die leiden tot frustratie van een controle op de arbeids- en rusttijden.

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-05-2014 Staatscourant 2014, 15221 Inspectie Leefomgeving en Transport
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende wijziging van een drietal regelingen in verband met de inwerkingtreding van de Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-12-2009 Staatscourant 2009, 19725 Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (28 kB)

  Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende regels omtrent erkenning en toezicht op erkende instanties inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen (Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-12-2009 Staatscourant 2009, 19721 Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 9. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Vaststelling dienstregeling 2010 HTM

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-11-2009 Staatscourant 2009, 17726 overig
 10. Overig Download icon PDF (24 kB)

  Beleidsregels NMa bestuurlijke boetes vervoerswetgeving

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-09-2009 Staatscourant 2009, 14514 Nederlandse Mededingingsautoriteit