Uw zoekopdracht heeft 89 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (91 kB)

  Advies Raad van State betreffende het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende regels ter uitvoering van titel 9.7 Hernieuwbare energie vervoer van de Wet milieubeheer (Besluit hernieuwbare energie vervoer 2015)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37656 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 2. Vergunningen Download icon PDF (9 kB)

  Kennisgeving ontwerpbesluiten aanleg hoofdaardgastransportleiding Bornerbroek–Duitsland

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-02-2010 Staatscourant 2010, 2536 SenterNovem
 3. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Rectificatie terinzagelegging ontheffingsaanvraag ex artikel 2a Gaswet

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-05-2009 Staatscourant 2009, 92 Nederlandse Mededingingsautoriteit
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Tijdelijke subsidieregeling VoortVarend Besparen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-09-2008 Staatscourant 2008, 168 Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 5. Overig Download icon PDF (19 kB)

  Vaststelling Subsidieprogramma CO2-reductie Innovatieve Biobrandstoffen voor transport

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2006 Staatscourant 2006, 247 Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Subsidieprogramma CO2-reductie Innovatieve Biobrandstoffen voor transport (Citeertitel)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2006 Staatscourant 2006, 246 Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (29 kB)

  Besluit houdende vaststelling Programma Transportbesparing (7e aanvraagperiode)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-04-2006 Staatscourant 2006, 76 Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging Subsidieregeling Milieu- en energie-efficiency goederenvervoer 2002

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-04-2006 Staatscourant 2006, 75 Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 9. Convenanten Download icon PDF (10 kB)

  Convenant VROM - NIWO

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-06-2005 Staatscourant 2005, 112 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Wijziging diverse regelingen VW in verband met harmonisatie model 'RDW erkend bedrijf'

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-06-2005 Staatscourant 2005, 108 Ministerie van Verkeer en Waterstaat