Uw zoekopdracht heeft 12 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 28 november 2017, nr. IENM/BSK-2017/284219, houdende aanwijzing van de NIWO (Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie) als bevoegde autoriteit voor de uitvoering van het proefproject digitale vrachtbrief Benelux

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-11-2017 Staatscourant 2017, 67381 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 22 november 2017, nr. IENM/BSK-2017/283429, tot wijziging van de Subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en -innovaties in transport, in verband met een tekstuele verbetering en de reparatie van een wetstechnische misslag

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-11-2017 Staatscourant 2017, 68076 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (97 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 16 oktober 2017, nr. IENM/BSK-2017/164339, houdende vaststelling van regels voor subsidies ter bevordering van de totstandkoming van klimaattechnologieën en – innovaties in transport (Subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en – innovaties in transport)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2017 Staatscourant 2017, 57439 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 8 mei 2017, nr. IENM/BSK-2017/105401 tot wijziging van de Regeling tarieven scheepvaart 2005 en de Regeling aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Inspectie Leefomgeving en Transport op het domein scheepvaart in verband met havenstaatcontrole in havens in Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-05-2017 Staatscourant 2017, 26321 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 8 mei 2017, nr. IENM/BSK-2017/105399, houdende terbeschikkingstelling scheepvaartinspecteurs Rijksdienst Caribisch Nederland inzake toezicht op grond van de Wet havenstaatcontrole en de Wet zeevarenden in Bonaire, Sint Eustatius en Saba

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-05-2017 Staatscourant 2017, 26322 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 7 maart 2017, nr. IENM/BSK-2017/19694, houdende toekenning van de bevoegdheid genoemd in artikel 20, vierde lid, Wet personenvervoer 2000 aan gedeputeerde staten van de provincie Fryslân

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-03-2017 Staatscourant 2017, 11328 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 7 maart 2017, nr. IENM/BSK-2017/19692, houdende toekenning van de bevoegdheid genoemd in artikel 20, vierde lid, Wet personenvervoer 2000 aan gedeputeerde staten van de provincie Groningen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-03-2017 Staatscourant 2017, 11330 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Richtlijn voor strafvordering wet wegvervoer goederen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-03-2017 Staatscourant 2017, 10632 Openbaar Ministerie (OM)
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (40 kB)

  Beleidsregel van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) inzake de toepassing van regels van verordening 1071/2009/EG, Wet wegvervoer goederen en het Besluit wegvervoer goederen houdende bepalingen in verband met de uitvoering van de evenredigheidstoets en het sanctioneren van de vervoerder en de vervoersmanager bij verlies van de betrouwbaarheid in het goederenvervoer over de weg (Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid in het goederenvervoer over de weg).

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  02-01-2017 Staatscourant 2017, 51 overig
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (19 kB)

  Beleidsregel van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) inzake toepassing van de last onder dwangsom (Beleidsregel last onder dwangsom van de NIWO)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  02-01-2017 Staatscourant 2017, 52 overig