Uw zoekopdracht heeft 13 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 24 november 2015, nr. IENM/ILT-2014/63918 houdende aanwijzing van inspecteurs ILT in het kader van de artikelen 121c en 121e van de Provinciewet en artikel 124e Gemeentewet en daarmee samenhangende wijziging van het Instellingsbesluit ILT (Besluit aanwijzing ILT inspecteurs interbestuurlijk toezicht)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2015 Staatscourant 2015, 43496 Inspectie Leefomgeving en Transport
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (19 kB)

  Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) inzake toepassing van de last onder dwangsom (Beleidsregel last onder dwangsom van de NIWO)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-09-2015 Staatscourant 2015, 32778 Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (72 kB)

  Beleidsregel van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) inzake toepassing van de Wet wegvervoer goederen en verordening 1071/2009/EG ten aanzien van vergunningverlening (Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-09-2015 Staatscourant 2015, 32780 Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie
 4. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Multilaterale overeenkomst ADN/ MO 013, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-06-2015 Staatscourant 2015, 17759 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 5. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Kernenergiewet-vergunning verleend aan Transnubel N.V. te Dessel, België, Ministerie van Economische Zaken

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-05-2015 Staatscourant 2015, 12671 Ministerie van Economische Zaken
 6. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Kernenergiewet-vergunning verleend aan COVRA N.V. te Vlissingen, Ministerie van Economische Zaken

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-05-2015 Staatscourant 2015, 12672 Ministerie van Economische Zaken
 7. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Algemeen Directeur Dienst Wegverkeer (RDW) van 9 april 2015, nr. JBZ2015/12059, houdende regels inzake de verlening van ondermandaat en machtiging betreffende aangelegenheden die verband houden met de afgifte van een certificaat voor vervoermiddelen bestemd voor het transport van dieren (Besluit ondermandaat en machtiging RDW afgifte certificaat voor vervoermiddelen dierentransport)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-04-2015 Staatscourant 2015, 11077 RDW (Dienst Wegverkeer)
 8. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kernenergiewet-vergunning verleend aan Fracht AG te Zürich, Zwitserland, Ministerie van Economische Zaken

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-04-2015 Staatscourant 2015, 9846 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 9. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kernenergiewet-vergunning verleend aan RSB Logistic te Keulen, Duitsland, Ministerie van Economische Zaken

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-04-2015 Staatscourant 2015, 9847 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (0 kB)

  Beleidsregels OM

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-03-2015 Staatscourant 2015, 7502 Openbaar Ministerie (OM)