Uw zoekopdracht heeft 11 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (18 kB)

  Gewijzigde kennisgeving beleidswijziging (mede)gebruik Staatseigendom ten behoeve van de aanleg/instandhouding van kabels, buisleidingen en mantelbuizen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  02-05-2013 Staatscourant 2012, 5821 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (33 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 5 december 2012, nr. IENM/BSK-2012/241286, houdende vaststelling beleidsregels van de Minister van Infrastructuur en Milieu voor de sturing van en het toezicht op de NIWO (Beleidsregels sturing van en toezicht op de NIWO)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2012 Staatscourant 2012, 25326 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (28 kB)

  Regeling van de minister van Infrastructuur en Milieu, van 5 december 2012, nr. IENM/BSK-2012/241288, houdende vaststelling regels in verband met de implementatie van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en de sturing van en het toezicht op de NIWO (Regeling sturing van en toezicht op de NIWO)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2012 Staatscourant 2012, 25317 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 4. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Kennisgeving op grond van artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht inzake de vaststelling van de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de Milieueffectrapportage Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Goederenroutering Oost-Nederland’ (verder afgekort als: Notitie R&D)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-08-2012 Staatscourant 2012, 16505 overig
 5. Overig Download icon PDF (5 kB)

  Nieuwe aardgastransportleiding Beverwijk – Wijngaarden

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-05-2012 Staatscourant 2012, 9512 Agentschap NL
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (56 kB)

  Herplaatsing Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 25 april 2012, nr. IENM/BSK-2012/45680 houdende vaststelling van bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies ten behoeve van het verlagen van organisatorische en fysieke drempels voor bundeling van goederenstromen voor vervoer op het spoor (Tijdelijke subsidieregeling stimuleren bundeling van goederenstromen voor vervoer op het spoor)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-05-2012 Staatscourant 2012, 8620 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 7. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Multilaterale overeenkomst M 244

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-05-2012 Staatscourant 2012, 8879 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 25 april 2012, nr. IENM/BSK-2012/45680 houdende vaststelling van bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies ten behoeve van het verlagen van organisatorische en fysieke drempels voor bundeling van goederenstromen voor vervoer op het spoor (Tijdelijke subsidieregeling stimuleren bundeling van goederenstromen voor vervoer op het spoor)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-04-2012 Staatscourant 2012, 8620 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Kennisgeving beleidswijziging (mede)gebruik Staatseigendom ten behoeve van de aanleg/instandhouding van kabels, buisleidingen en mantelbuizen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-03-2012 Staatscourant 2012, 5821 Ministerie van Financiën
 10. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Netwerkregistraties voor vervoer koolstofdioxide

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-02-2012 Staatscourant 2012, 2566 overig