Uw zoekopdracht heeft 471 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (18 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 18 juli 2019, nr. IENW/BSK-2019/136512, houdende vaststelling van de Tijdelijke subsidieregeling stimulering goederenvervoer per spoor

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-07-2019 Staatscourant 2019, 37837 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (42 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 23 april 2019, nr. IENW/BSK-2019/58049, tot wijziging van de Subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en - innovaties in transport in verband met de aanvraagperiode 2019

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-04-2019 Staatscourant 2019, 22254 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (54 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 15 april 2019, nr. IENW/BSK-2019/72827, houdende vaststelling van regels voor de goedkeuring en het gebruik van tachografen alsmede de diplomaeisen van tachograaftechnici en de controle en toezichtbevoegdheden van de Dienst Wegverkeer en tot intrekking van de Regeling controleapparaten 2005 (Regeling tachografen)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-04-2019 Staatscourant 2019, 21354 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de directie van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) houdende vaststelling van de tarieven van de vergoedingen inzake CEMT-vergunningen voor het beroepsgoederenvervoer over de weg naar het Verenigd Koninkrijk na de uittreding van dit land uit de Europese Unie op 29 maart 2019 (Besluit vergoedingen CEMT-vergunningen voor het Verenigd Koninkrijk NIWO)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 15194 Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 21 januari 2019, nr. IENW/BSK-2019/3104, houdende aanwijzing van de functionaris bedoeld in artikel 8a.39, derde lid, onder b, van de Wet luchtvaart, van de ambtenaar bedoeld in artikel 8a.39, vierde lid, eerste volzin, van de Wet luchtvaart en van de functionaris bedoeld in artikel 8a.40, eerste lid, van de Wet luchtvaart.

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-01-2019 Staatscourant 2019, 3184 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (0 kB)

  Rectificatie: Richtlijn voor Strafvordering Wet wegvervoer goederen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  02-01-2019 Staatscourant 2018, 67910 Openbaar Ministerie (OM)
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 14 december 2018, nr. WJZ / 18305986, tot wijziging van de Regeling statistieken goederenverkeer in verband met de aanpassing van drempelbedragen voor het jaar 2019

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-12-2018 Staatscourant 2018, 71450 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Richtlijn voor Strafvordering Wet wegvervoer goederen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2018 Staatscourant 2018, 67910 Openbaar Ministerie (OM)
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 3 september 2018, nr. WJZ/18220673, tot wijziging van de Regeling statistieken goederenverkeer in verband met de jaarlijkse vaststelling van drempelbedragen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-09-2018 Staatscourant 2018, 52255 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 21 juni 2018 nr Min-BuZa.2018.1422-31 tot wijziging van de Algemene douaneregeling met het oog op het actualiseren van enkele verwijzingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-06-2018 Staatscourant 2018, 36081 Ministerie van Buitenlandse Zaken