Uw zoekopdracht heeft 7 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (27 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 2016/2338 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1370/2007, met betrekking tot de openstelling van de markt voor het binnenlands personenvervoer per spoor (PbEU 2016, L 354/22)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-06-2019 Staatscourant 2019, 31743 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (166 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp-Besluit energie vervoer

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-05-2018 Staatscourant 2018, 28439 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (44 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot Wijziging van de Wet wegvervoer goederen in verband met omvorming van de Stichting NIWO tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-05-2016 Staatscourant 2016, 22698 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (22 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur wijziging van het Besluit personenvervoer 2000 en van enkele andere besluiten in verband met de Wet afschaffing plusregio’s

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-01-2015 Staatscourant 2015, 1876 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (91 kB)

  Advies Raad van State betreffende het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende regels ter uitvoering van titel 9.7 Hernieuwbare energie vervoer van de Wet milieubeheer (Besluit hernieuwbare energie vervoer 2015)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37656 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (154 kB)

  Besluit van ................ houdende implementatie van richtlijn nr. 2006/117/Euratom van de Raad van de Europese Unie van 20 november 2006 betreffende toezicht en controle op overbrenging van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstof (PbEU L 337) en intrekking van het Besluit in-, uit- en doorvoer van radioactieve afvalstoffen (Besluit in-, uit- en doorvoer van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-05-2009 Staatscourant 2009, 86 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (116 kB)

  Besluit van ................ houdende nadere regels voor de binnenvaart (Binnenvaartbesluit)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-05-2009 Staatscourant 2009, 86 Ministerie van Verkeer en Waterstaat