Uw zoekopdracht heeft 4 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport, van 1 september 2016, nr. ILT-2016/70835 tot wijziging van het Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport 2015 in verband met de herpositionering van Juridische Zaken in de organisatie van de Inspectie Leefomgeving en Transport

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-09-2016 Staatscourant 2016, 47088 Inspectie Leefomgeving en Transport
 2. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 24 november 2015, nr. IENM/ILT-2014/63918 houdende aanwijzing van inspecteurs ILT in het kader van de artikelen 121c en 121e van de Provinciewet en artikel 124e Gemeentewet en daarmee samenhangende wijziging van het Instellingsbesluit ILT (Besluit aanwijzing ILT inspecteurs interbestuurlijk toezicht)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2015 Staatscourant 2015, 43496 Inspectie Leefomgeving en Transport
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (52 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 21 mei 2014, nr. ILT-2014/31883, tot wijziging van de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) in verband met verhoging van de boetes voor overtredingen die leiden tot frustratie van een controle op de arbeids- en rusttijden.

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-05-2014 Staatscourant 2014, 15221 Inspectie Leefomgeving en Transport
 4. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport, van 24 april 2014, nr. IENM/ILT-2014/4789, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging inzake handhaving van BZK-wetgeving (Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Inspectie Leefomgeving en Transport handhavingsbevoegdheden BZK-wetgeving)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-05-2014 Staatscourant 2014, 13044 Inspectie Leefomgeving en Transport