Uw zoekopdracht heeft 1759 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (30 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 24 mei 2019, nr. WJZ/18322739, tot wijziging van de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie met betrekking tot de energie-audit

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-06-2019 Staatscourant 2019, 30626 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 2. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Oprichtingen en Statutenwijzigingen april 2019 in Bonaire Caribisch Nederland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-05-2019 Staatscourant 2019, 30283 overig
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 28 mei 2019, nr. WJZ / 19124157, tot wijziging van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019 in verband met de openstelling van de subsidiemodule Eurostarsprojecten, alsook de ophoging van het subsidieplafond van de subsidiemodule Beleidsexperiment menselijk kapitaal

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-05-2019 Staatscourant 2019, 30360 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (17 kB)

  Wijziging van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 (modernisering kleineondernemersregeling)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-05-2019 Staatscourant 2019, 27636 Ministerie van Financiën
 5. Overig Download icon PDF (23 kB)

  Call for proposals Open Mind – Technology for Society, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-04-2019 Staatscourant 2019, 23002 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 6. Overig Download icon PDF (63 kB)

  Call for proposals Photosynthesis Public-private collaboration programme on photosynthesis, its genetics and physiology, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-04-2019 Staatscourant 2019, 22993 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 27 maart 2019, nr. WJZ/19060642, tot wijziging van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019 in verband met verlenging van de openstelling van de subsidiemodule Garantie ondernemingsfinanciering energietransitie financieringsfaciliteit

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-03-2019 Staatscourant 2019, 17561 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (50 kB)

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 26 februari 2019, Min-BuZa. 2019.2328-18, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma Fonds Verantwoord Ondernemen 2019–2022)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-03-2019 Staatscourant 2019, 12517 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (93 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 22 februari 2019, nr. WJZ/19011385, houdende wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies in verband met de wijziging en openstelling van de subsidiemodules MKB innovatiestimulering topsectoren en TKI MKB-versterking

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-02-2019 Staatscourant 2019, 10565 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Verordening tot wijziging van de Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-02-2019 Staatscourant 2019, 8836 Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants