Uw zoekopdracht heeft 23 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (8 kB)

  Mededeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 30 januari 2015, nr. IENM/BSK-2015/12260, houdende mededeling van de uitvoering van Verordening (EU) 540/2014 van het Europees parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende het geluidsniveau van motorvoertuigen en vervangende geluidsdempingssystemen, en tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG en tot intrekking van Richtlijn 70/157/EEG (PbEU 2014, L158) en Verordening (EU) 2015/45 van de Commissie van 14 januari 2015 tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie wat betreft innoverende technologieën ter beperking van de CO2-emissies van lichte bedrijfsvoertuigen (PbEU 2015, L9)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-02-2015 Staatscourant 2015, 3251 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging van de Regeling voertuigen in verband met de verruiming van een technische eis voor het alcoholslot

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-03-2011 Staatscourant 2011, 5255 Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (71 kB)

  Regeling aanpassing voertuigen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-04-2009 Staatscourant 2009, 78 Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 4. Overig Download icon PDF (38 kB)

  Arboconvenant mobiliteitsbranches

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-01-2004 Staatscourant 2004, 6 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (76 kB)

  ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE BANDEN- EN WIELENBRANCHE

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-11-1998 Staatscourant 1998, 213 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (51 kB)

  ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST INZAKE VRIJWILLIG VERVROEGD UITTREDEN UIT DE BANDEN- EN WIELENBRANCHE

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-11-1998 Staatscourant 1998, 213 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (178 kB)

  ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET MOTORVOERTUIGENBEDRIJF EN TWEEWIELERBEDRIJF

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-11-1998 Staatscourant 1998, 211 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (168 kB)

  ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET CARROSSERIEBEDRIJF

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-11-1998 Staatscourant 1998, 211 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Overig Download icon PDF (3 kB)

  WTO-notificaties van een viertal ontwerp-besluiten van de Minister van VROM

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-10-1998 Staatscourant 1998, 192 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 10. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Melding voorgenomen concentratie; VDL Groep B.V. - Berkhof Holding B.V.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-08-1998 Staatscourant 1998, 164 Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)