Uw zoekopdracht heeft 13 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving besluit omgevingsvergunning inrichting WHC-2, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2017 Staatscourant 2017, 71976 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 2. Overig Download icon PDF (8 kB)

  Mededeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 30 januari 2015, nr. IENM/BSK-2015/12260, houdende mededeling van de uitvoering van Verordening (EU) 540/2014 van het Europees parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende het geluidsniveau van motorvoertuigen en vervangende geluidsdempingssystemen, en tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG en tot intrekking van Richtlijn 70/157/EEG (PbEU 2014, L158) en Verordening (EU) 2015/45 van de Commissie van 14 januari 2015 tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie wat betreft innoverende technologieën ter beperking van de CO2-emissies van lichte bedrijfsvoertuigen (PbEU 2015, L9)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-02-2015 Staatscourant 2015, 3251 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 3. Convenanten Download icon PDF (12 kB)

  Green Deal Nuttige toepassing resthout in de emballage- en palletindustrie tussen Pallets Kisten Fabriek (PKF B.V.), Nederlandse Emballage- en Palletindustrievereniging (EPV), Platform Hout in Nederland (PHN) en Rijksoverheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-08-2012 Staatscourant 2012, 16773 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 4. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Bekendmaking Milieueffectrapport (MER) van Heveskes Energy B.V. voor de Syngas- en waterstofproductie uit RDF te Farmsum

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-10-2011 Staatscourant 2011, 19494 Groningen
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (0 kB)

  Rectificatie – ontwerpregeling houdende wijziging van de Regeling aanwijzing ecodesign-producten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-03-2010 Staatscourant 2010, 3672 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Ontwerp-ministeriële regeling tot wijziging van de regeling aanwijzing ecodisign-producten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-03-2010 Staatscourant 2010, 3672 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 7. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Bekendmaking Wet Milieubeheer en Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-05-2009 Staatscourant 2009, 83 Rijkswaterstaat
 8. Interne regelingen Download icon PDF (16 kB)

  Instellingbesluit Bureau REACH

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-04-2007 Staatscourant 2007, 68 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling ex artikel 4, eerste lid, van het Kennisgevingsbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-10-2005 Staatscourant 2005, 210 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 10. Overig Download icon PDF (25 kB)

  Ontwerpbesluit tot wijziging Kennisgevingsbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-09-2000 Staatscourant 2000, 171 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer