Uw zoekopdracht heeft 19 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van het bestuur van de Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie tot vaststelling van een deelregeling, houdende regels voor het verstrekken van subsidie voor meerjarige activiteitenprogramma’s ter bevordering van de kwaliteit van creatieve industrie (Deelregeling twee- en vierjarige Activiteitenprogramma’s Creatieve Industrie)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-12-2015 Staatscourant 2015, 44725 overig
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (29 kB)

  Het Subsidiereglement Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is van toepassing op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van subsidies bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Aanvullend op dit reglement zijn deelregelingen opgesteld. Daarin stelt het Bestuur nadere formele, financiële, inhoudelijke, kwalitatieve en kwantitatieve eisen alsmede uitzonderingen vast (Subsidiereglement)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-12-2015 Staatscourant 2015, 44730 overig
 3. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Kennisgeving beschikking

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-11-2015 Staatscourant 2015, 42311 DCMR Milieudienst Rijnmond
 4. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Kennisgeving ontwerpbeschikking en beoordeling m.e.r.-plicht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-11-2015 Staatscourant 2015, 39898 DCMR Milieudienst Rijnmond
 5. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Aandeelhoudersvergadering N.V. Beheer v/h Philips Tabak

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-10-2015 Staatscourant 2015, 38131 overig
 6. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Watervergunning aan Lubrizol Advance Materials Resin BV voor het brengen (lozen) van stoffen in het Zeehavenkanaal te Delfzijl, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-08-2015 Staatscourant 2015, 26219 Rijkswaterstaat
 7. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Kennisgeving ontwerpbeschikkingen Cerexagri B.V. / Arkema Rotterdam B.V.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2015 Staatscourant 2015, 21526 Zuid-Holland
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 10 juli 2015, nr. IENM/BSK-2015/100885, tot wijziging van de Regeling handel in emissierechten in verband met het opschorten van het bijschrijven van emissierechten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-07-2015 Staatscourant 2015, 20416 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 9. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Kennisgeving ontwerpbeschikkingenUitgebreide voorbereidingsprocedureWet algemene bepalingen omgevingsrecht Waterwet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-07-2015 Staatscourant 2015, 19625 Zuid-Holland
 10. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Omgevingsvergunning Sonneborn Refined Products - bouw SO3 fabriek - Fase 2 - OB, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-07-2015 Staatscourant 2015, 18667 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied