Uw zoekopdracht heeft 4 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Bekendmaking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 6 december 2012, VGP/3146356, houdende de opname van een permanente beperking op het gebruik van DMF in de REACH-verordening

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2012 Staatscourant 2012, 25681 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (582 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 november 2012, nr. G&VW/GW/2012/16185, houdende wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling, de Warenwetregeling drukapparatuur, de Warenwetregeling liften en de Warenwetregeling machines in verband met de gefaseerde invoering van het stelsel van certificatie (fase 4)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2012 Staatscourant 2012, 23022 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 8 oktober 2012, nr. WJZ/12016293, houdende wijziging van de Subsidieregeling sterktes in innovatie (innovatieve scheepsbouw) en de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2012

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-10-2012 Staatscourant 2012, 20876 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, van 21 maart 2011, houdende aanwijzing van ambtenaren belast met het toezicht als bedoeld in artikel 61 van de Wet Veiligheidsregio’s voor het werkgebied van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (Besluit aanwijzing toezichthouders Industriële veiligheid Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-05-2012 Staatscourant 2012, 8877 overig