Uw zoekopdracht heeft 15 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Mandaatbesluit LNV Directie Industrie & Handel (Citeertitel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2007 Staatscourant 2007, 246 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 2. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Verhoging enkele subsidieplafonds voor innovatieprojecten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2007 Staatscourant 2007, 244 Ministerie van Economische Zaken
 3. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving ontwerp-toewijzingsbesluiten broeikasgasemissierechten nieuwkomers (artikel 16.32 Wet milieubeheer)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-12-2007 Staatscourant 2007, 234 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 4. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (2 kB)

  Benoeming leden Adviescommissie Maritiem Innovatie Programma

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-11-2007 Staatscourant 2007, 214 Ministerie van Economische Zaken
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging Arbeidsomstandighedenregeling

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-10-2007 Staatscourant 2007, 192 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Wijziging Aanpassingsregeling handel emissierechten I

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-10-2007 Staatscourant 2007, 192 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 7. Overig Download icon PDF (273 kB)

  Aanpassingsregeling handel in emissierechten I (Citeertitel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-08-2007 Staatscourant 2007, 154 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Mandaatbesluit SenterNovem Regeling instemming deelname aan Kyoto-projectactiviteiten betreffende CDM-projectactiviteiten (Citeertitel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-07-2007 Staatscourant 2007, 143 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 9. Overig Download icon PDF (50 kB)

  Subsidieregeling maritieme haalbaarheids-, en innovatieprojecten module 2007 van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten (Citeertitel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2007 Staatscourant 2007, 133 Ministerie van Economische Zaken
 10. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Vaststelling vergoeding voorzitter en leden Adviescommissie Innovatieve Zeescheepsbouw

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-05-2007 Staatscourant 2007, 99 Ministerie van Economische Zaken