Uw zoekopdracht heeft 2366 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 8 juni 2019, nr. WJZ/ 18308608, houdende regels voor het aanvragen van een verlenging van de vergunning voor Public Access Mobile Radio in de 450 – 470 MHz-band (Regeling aanvraag verlenging PAMR-vergunning)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-06-2019 Staatscourant 2019, 30816 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 19 april 2019, met nummer 4053106, tot digitale vervanging archiefbescheiden ministerie van Algemene Zaken (Besluit digitale vervanging ministerie van Algemene zaken)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-05-2019 Staatscourant 2019, 29596 Ministerie van Algemene Zaken
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (149 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 26 april 2019, nr. BI / 19087757, houdende wijziging van het Nationaal Frequentieplan 2014 (pakket 2018-2)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-05-2019 Staatscourant 2019, 26174 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit benoeming leden Examencommissie voor maritieme radiocommunicatie BES

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-05-2019 Staatscourant 2019, 24918 Agentschap Telecom
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (293 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Telecommunicatiewet met betrekking tot ongewenste zeggenschap in telecommunicatiepartijen (Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-04-2019 Staatscourant 2019, 16874 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 6. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging vergunningen voor digitale radio-omroep, Agentschap Telecom

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-03-2019 Staatscourant 2019, 17092 Agentschap Telecom
 7. Overig Download icon PDF (12 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 maart 2019, houdende verlening van een uitsluitend recht aan de Dienst voor het kadaster en de openbare registers voor het verlenen van diensten op het gebied van coördinatie met betrekking tot de landelijke voorziening Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO-LV) aan de Staat der Nederlanden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-03-2019 Staatscourant 2019, 15335 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Overig Download icon PDF (5 kB)

  Kennisgeving voornemen onderzeese hoogspanningsverbinding Project NeuConnect, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-03-2019 Staatscourant 2019, 13423 Rijkswaterstaat
 9. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 7 februari 2019 tot vaststellen aanvang aanvraagprocedure laag vermogen middengolfvergunningen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-02-2019 Staatscourant 2019, 8117 Agentschap Telecom
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 1 februari 2019, nr. WJZ/18308083, houdende wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019 in verband met de verlenging, wijziging en openstelling van de subsidiemodule betreffende samenwerking op het gebied van cyberweerbaarheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-02-2019 Staatscourant 2019, 6700 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat