Uw zoekopdracht heeft 2374 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Vergunningen Download icon PDF (6 kB)

  Besluiten van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming op grond van de Kernenergiewet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-08-2019 Staatscourant 2019, 48156 Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
 2. Overig Download icon PDF (12 kB)

  Ontwerpbesluit inzake de verklaring omtrent de Data Pro Code van Nederland ICT, Autoriteit Persoonsgegevens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-08-2019 Staatscourant 2019, 43001 Autoriteit Persoonsgegevens
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 18 juli 2019, kenmerk AT-EZK/789112, houdende aanwijzing van de besloten vennootschap NMi Certin B.V. te Delft als instantie die een toetsende taak uitoefent in het kader van een conformiteitsbeoordeling van meetinstrumenten met de bevoegdheid om keurders te erkennen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-07-2019 Staatscourant 2019, 42024 Agentschap Telecom
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (14 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende wijziging van het Frequentiebesluit 2013 en het Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie in verband met het uitbreiden van een grondslag en wetstechnische verbeteringen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Staatscourant 2019, 40072 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 5. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Verlenging en wijziging PAMR-vergunning Utility Connect B.V.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Staatscourant 2019, 39975 Agentschap Telecom
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 7 juli 2019, nr. WJZ/ 19151015, tot wijziging van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019 in verband met de openstelling van de subsidiemodules Internationaal innoveren en Vroegefasefinanciering en de ophoging van het subsidieplafond van de subsidiemodule Innovatiekredieten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-07-2019 Staatscourant 2019, 38576 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 juni 2019, nr. 2019-0000341888, houdende wijziging van de Regeling basisregistratie personen in verband met de invoering van versie 3.12 van het Logisch Ontwerp GBA

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-07-2019 Staatscourant 2019, 37195 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 19 juni 2019, nr. WJZ/ 19133511 tot wijziging van de Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015 in verband met het vereiste van een band met Nederland voor melding en registratie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-06-2019 Staatscourant 2019, 34526 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 8 juni 2019, nr. WJZ/ 18308608, houdende regels voor het aanvragen van een verlenging van de vergunning voor Public Access Mobile Radio in de 450 – 470 MHz-band (Regeling aanvraag verlenging PAMR-vergunning)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-06-2019 Staatscourant 2019, 30816 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 19 april 2019, met nummer 4053106, tot digitale vervanging archiefbescheiden ministerie van Algemene Zaken (Besluit digitale vervanging ministerie van Algemene zaken)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-05-2019 Staatscourant 2019, 29596 Ministerie van Algemene Zaken