Uw zoekopdracht heeft 1319 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (14 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende wijziging van het Frequentiebesluit 2013 en het Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie in verband met het uitbreiden van een grondslag en wetstechnische verbeteringen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Staatscourant 2019, 40072 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 7 juli 2019, nr. WJZ/ 19151015, tot wijziging van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019 in verband met de openstelling van de subsidiemodules Internationaal innoveren en Vroegefasefinanciering en de ophoging van het subsidieplafond van de subsidiemodule Innovatiekredieten

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-07-2019 Staatscourant 2019, 38576 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 juni 2019, nr. 2019-0000341888, houdende wijziging van de Regeling basisregistratie personen in verband met de invoering van versie 3.12 van het Logisch Ontwerp GBA

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-06-2019 Staatscourant 2019, 37195 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 19 juni 2019, nr. WJZ/ 19133511 tot wijziging van de Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015 in verband met het vereiste van een band met Nederland voor melding en registratie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2019 Staatscourant 2019, 34526 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 8 juni 2019, nr. WJZ/ 18308608, houdende regels voor het aanvragen van een verlenging van de vergunning voor Public Access Mobile Radio in de 450 – 470 MHz-band (Regeling aanvraag verlenging PAMR-vergunning)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-06-2019 Staatscourant 2019, 30816 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 19 april 2019, met nummer 4053106, tot digitale vervanging archiefbescheiden ministerie van Algemene Zaken (Besluit digitale vervanging ministerie van Algemene zaken)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-05-2019 Staatscourant 2019, 29596 Ministerie van Algemene Zaken
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (149 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 26 april 2019, nr. BI / 19087757, houdende wijziging van het Nationaal Frequentieplan 2014 (pakket 2018-2)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  26-04-2019 Staatscourant 2019, 26174 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (293 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Telecommunicatiewet met betrekking tot ongewenste zeggenschap in telecommunicatiepartijen (Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  02-04-2019 Staatscourant 2019, 16874 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 9. Overig Download icon PDF (12 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 maart 2019, houdende verlening van een uitsluitend recht aan de Dienst voor het kadaster en de openbare registers voor het verlenen van diensten op het gebied van coördinatie met betrekking tot de landelijke voorziening Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO-LV) aan de Staat der Nederlanden

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-03-2019 Staatscourant 2019, 15335 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 1 februari 2019, nr. WJZ/18308083, houdende wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019 in verband met de verlenging, wijziging en openstelling van de subsidiemodule betreffende samenwerking op het gebied van cyberweerbaarheid

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-02-2019 Staatscourant 2019, 6700 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat