Uw zoekopdracht heeft 409 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 18 juli 2019, kenmerk AT-EZK/789112, houdende aanwijzing van de besloten vennootschap NMi Certin B.V. te Delft als instantie die een toetsende taak uitoefent in het kader van een conformiteitsbeoordeling van meetinstrumenten met de bevoegdheid om keurders te erkennen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-07-2019 Staatscourant 2019, 42024 Agentschap Telecom
 2. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Verlenging en wijziging PAMR-vergunning Utility Connect B.V.

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Staatscourant 2019, 39975 Agentschap Telecom
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit benoeming leden Examencommissie voor maritieme radiocommunicatie BES

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-04-2019 Staatscourant 2019, 24918 Agentschap Telecom
 4. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging vergunningen voor digitale radio-omroep, Agentschap Telecom

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-03-2019 Staatscourant 2019, 17092 Agentschap Telecom
 5. Overig Download icon PDF (5 kB)

  Kennisgeving voornemen onderzeese hoogspanningsverbinding Project NeuConnect, Rijkswaterstaat

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-03-2019 Staatscourant 2019, 13423 Rijkswaterstaat
 6. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 7 februari 2019 tot vaststellen aanvang aanvraagprocedure laag vermogen middengolfvergunningen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-02-2019 Staatscourant 2019, 8117 Agentschap Telecom
 7. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Mededeling toestemming overdracht van een vergunning voor niet-landelijke commerciële omroep en een vergunning voor digitale radio-omroep van Hotradio B.V. aan Radio Exploitatie Noord Nederland B.V., Agentschap Telecom

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-01-2019 Staatscourant 2019, 4455 Agentschap Telecom
 8. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Besluiten inzake Telecommunicatiewet betreffende perceel De Leigraaf 96, Westervoort, Agentschap Telecom

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2018 Staatscourant 2018, 72184 Agentschap Telecom
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Richtlijn voor strafvordering Telecommunicatiewet

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2018 Staatscourant 2018, 67906 Openbaar Ministerie (OM)
 10. Overig Download icon PDF (15 kB)

  Autorisatiebesluit selectie voor de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in verband met het tegengaan van fraude met DigiD, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2018 Staatscourant 2018, 67693 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens