Uw zoekopdracht heeft 51 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Nationale Algemene Uitvoervergunning NL 010 (items voor informatiebeveiliging)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2018 Staatscourant 2018, 72316 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 2. Overig Download icon PDF (32 kB)

  Autorisatiebesluit voor de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in verband met de inrichting, beschikbaarstelling, instandhouding, werking, beveiliging en betrouwbaarheid van DigiD, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2018 Staatscourant 2018, 67692 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 3. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Besluit tot wijziging van de Beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens van 15 december 2015 met betrekking tot het opleggen van bestuurlijke boetes (Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2016) in verband met de inwerkingtreding van de Wet van 23 december 2015 tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, houdende een verhoging van voor de Autoriteit Consument en Markt geldende boetemaxima, Stb. 2016, 22

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-07-2016 Staatscourant 2016, 34960 Autoriteit Persoonsgegevens
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (91 kB)

  Advies Raad van State nota van wijziging inzake wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking van maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens (meldplicht datalekken) (33 662)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2014 Staatscourant 2014, 34523 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Rechtsoordeel CBP en OPTA inzake tell-a-friend systemen websites

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-12-2008 Staatscourant 2008, 235 College Bescherming persoonsgegevens
 6. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Instelling Klankbordgroep ontwikkeling software

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-06-2008 Staatscourant 2008, 105 Kiesraad
 7. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Toekenning vaste beloning aan drs. J. Wallage

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-09-2007 Staatscourant 2007, 192 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Toekenning vaste beloning aan drs. J.K.T. Postma

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-09-2007 Staatscourant 2007, 192 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Marktoriëntatie IND m.b.t. uitbesteding geautomatiseerde systemen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2007 Staatscourant 2007, 137 Ministerie van Justitie
 10. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Naamswijziging keuringsinstantie stemmachines; TNO ITSEF B.V. in Brightsight BV

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-02-2007 Staatscourant 2007, 31 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties