Uw zoekopdracht heeft 47 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (48 kB)

  Beleidsregel van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 20 juni 2018, nr. WJZ/18125110, inzake de toepassing door de Autoriteit Consument en Markt van artikel 4.10 van de Telecommunicatiewet (Beleidsregel nummerportabiliteit in verband met ongewenste overstap)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-06-2018 Staatscourant 2018, 34097 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (30 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 24 februari 2017, nr. WJZ/17028856, in overeenstemming met de Minister van Financiën en de Minister van Infrastructuur en Milieu, tot vaststelling van procedurele bepalingen inzake de aanvraag tot certificerende instelling van gekwalificeerde middelen, de aanvraag tot toekenning van de status gekwalificeerd en inzake de vertrouwenslijst, tot intrekking van de Regeling elektronische handtekeningen en van de Regeling vertrouwenslijst en tot wijziging van een aantal regelingen als gevolg van de inwerkingtreding van de eidas-verordening (Regeling vertrouwensdiensten)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-02-2017 Staatscourant 2017, 11810 Ministerie van Economische Zaken
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 26 maart 2012, nr. WJZ/11075433, tot wijziging van de Regeling elektromagnetische compatibiliteit 2007 en de Regeling randapparaten en radioapparaten (procedure aanwijzing overeenstemmingsbeoordelingsorganen)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  26-03-2012 Staatscourant 2012, 6358 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 4. Overig Download icon PDF (8 kB)

  Bekendmaking normen Radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-09-2011 Staatscourant 2011, 17536 NEN
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (25 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 14 december 2010, nr. WJZ/10185748, houdende regels omtrent de vergoeding voor werkzaamheden en diensten van Agentschap Telecom (Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2011)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-12-2010 Staatscourant 2010, 20592 Ministerie van Economische Zaken
 6. Overig Download icon PDF (6 kB)

  International open invitation to tender

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-08-2010 Staatscourant 2010, 13402 overig
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Wijziging van de Afbakeningsregeling speur- en ontwikkelingswerk 1997

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-12-2008 Staatscourant 2008, 250 Ministerie van Economische Zaken
 8. Overig Download icon PDF (3 kB)

  AZ-Beleidsregel beëindiging verstrekking financiële bijdragen aan coproducties en andere omroepprogramma's (Citeertitel)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-09-2008 Staatscourant 2008, 174 Ministerie van Algemene Zaken
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging Subsidieregeling Point One Boegbeeld - module 2007 van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2008 Staatscourant 2008, 169 Ministerie van Economische Zaken
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Wijziging Subsidieregeling Point One Boegbeeld-module 2007 van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten en wijziging subsidieplafond van die regeling

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-07-2008 Staatscourant 2008, 138 Ministerie van Economische Zaken