Uw zoekopdracht heeft 309 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Besluit tot wijziging van de Beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens van 15 december 2015 met betrekking tot het opleggen van bestuurlijke boetes (Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 2016) in verband met de inwerkingtreding van de Wet van 23 december 2015 tot wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, houdende een verhoging van voor de Autoriteit Consument en Markt geldende boetemaxima, Stb. 2016, 22

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-07-2016 Staatscourant 2016, 34960 Autoriteit Persoonsgegevens
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken van 29 juni 2016, nr. WJZ / 16094083, tot tijdelijke aanwijzing van een toezichthoudend orgaan, een nationaal orgaan voor informatieveiligheid en een gegevensbeschermingsautoriteit in de zin van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PbEU 2014, L 257)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-06-2016 Staatscourant 2016, 34156 Ministerie van Economische Zaken
 3. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Aanpassing van het besluit Wholesale Line Rental 2009–2011, Autoriteit Consument en Markt

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-06-2013 Staatscourant 2013, 17537 Autoriteit Consument en Markt
 4. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Consultatie tariefbesluiten glas (FttO) en hoge kwaliteit breedbandtoegang (HKWBT), ACM

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-06-2013 Staatscourant 2013, 17528 Autoriteit Consument en Markt
 5. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Besluit in geschil tussen NOVEC/Omroepmasten en BTD inzake antenne-opstelpunten, Autoriteit Consument en Markt

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-05-2013 Staatscourant 2013, 11986 Autoriteit Consument en Markt
 6. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Marktanalysebesluit vaste telefonie 2012

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-04-2012 Staatscourant 2012, 8405 Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Autoriteit
 7. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Besluit marktanalyse lage kwaliteit wholesale breedbandtoegang

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-04-2012 Staatscourant 2012, 8502 Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Autoriteit
 8. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Aanvullend besluit marktanalyse vaste telefonie 2008

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-04-2012 Staatscourant 2012, 7963 Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Autoriteit
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 9 november 2011, nr. WJZ/11158433, houdende regels omtrent de vergoeding voor werkzaamheden en diensten van Agentschap Telecom (Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2012)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2011 Staatscourant 2011, 20663 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (27 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 9 november 2011, nr. WJZ/11158433, houdende regels omtrent de vergoeding voor werkzaamheden en diensten van Agentschap Telecom (Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2012)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-11-2011 Staatscourant 2011, 20663 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie