Uw zoekopdracht heeft 22 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (14 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende wijziging van het Frequentiebesluit 2013 en het Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie in verband met het uitbreiden van een grondslag en wetstechnische verbeteringen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Staatscourant 2019, 40072 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (293 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Telecommunicatiewet met betrekking tot ongewenste zeggenschap in telecommunicatiepartijen (Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  02-04-2019 Staatscourant 2019, 16874 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (50 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende regels ter uitvoering van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Besluit beveiliging netwerk- en informatiesystemen)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-01-2019 Staatscourant 2019, 1992 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (28 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende wijziging van het Besluit informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken in verband met de aanwijzing van grondroerders die zijn vrijgesteld van de verplichting een graafmelding te doen bij de uitvoering van ondiepe werkzaamheden in eigen grond

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-06-2018 Staatscourant 2018, 36071 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (141 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende regels ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PbEU 2016, L157) (Wet bescherming bedrijfsgeheimen)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-11-2017 Staatscourant 2017, 66258 Ministerie van Economische Zaken
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (82 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (evaluatie WION en regeling bevoegde rechter)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-07-2017 Staatscourant 2017, 37267 Ministerie van Economische Zaken
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (353 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende regels over de informatie-uitwisseling betreffende bovengrondse en ondergrondse infrastructuur van netten ter voorkoming van graafschade en ter bevordering van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid, alsmede wijziging van de Telecommunicatiewet ter bevordering van medegebruik van fysieke infrastructuur en van de gecoördineerde aanleg van civiele weken (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-06-2017 Staatscourant 2017, 33263 Ministerie van Economische Zaken
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (173 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet aanpassing Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-10-2016 Staatscourant 2016, 52208 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (19 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Telecommunicatiewet ter uitvoering van de netneutraliteitsverordening

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2015 Staatscourant 2015, 48467 Ministerie van Economische Zaken
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (330 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de versterking van de positie van abonnees bij netwerkstoringen, het wegnemen van overstapdrempels voor kleinzakelijke abonnees, de verbetering van de continuïteit van uitzendingen vanaf antenne-opstelpunten voor omroep, alsmede ter versterking van de samenhang en het beleid op het terrein van elektronische telecommunicatie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-09-2015 Staatscourant 2015, 28002 Ministerie van Economische Zaken