Uw zoekopdracht heeft 34680 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (6 kB)

  Reglement van Orde Algemene Rekenkamer (m.i.v. 20 december 1994)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-01-1994 Staatscourant 1994, 5 Algemene Rekenkamer
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging regeling i.v.m. reorganisatie ministerie van LNV (art. 89 Zaaizaad- en Plantgoedwet)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-01-1995 Staatscourant 1995, 10 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 3. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Instelling ambtelijke commissie voor marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-01-1995 Staatscourant 1995, 15 Ministerie van Algemene Zaken
 4. Interne regelingen Download icon PDF (12 kB)

  Instelling Dienst Uitvoering Ontslaguitkeringsregelingen (per 1-9-1994)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-01-1995 Staatscourant 1995, 15 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Instelling ministeriele commissie voor marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-01-1995 Staatscourant 1995, 15 Ministerie van Algemene Zaken
 6. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden Binnenlandse Zaken; benoeming leden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-01-1995 Staatscourant 1995, 16 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Wijziging leidraad en beoordelingsvoorschriften personele aangelegenheden; Binnenlandse Veiligheidsdienst

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-01-1995 Staatscourant 1995, 16 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden Binnenlandse Zaken (Citeertitel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-01-1995 Staatscourant 1995, 16 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (3 kB)

  Benoeming voorzitter en andere leden Raad voor de ruimtelijke ordening

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-01-1995 Staatscourant 1995, 18 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 10. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Instellingsbesluit Begeleidingscommissie Evaluatie Algemene wet bestuursrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-01-1995 Staatscourant 1995, 18 Ministerie van Justitie