Uw zoekopdracht heeft 14428 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (22 kB)

  Regeling van de Ministerie van Justitie en Veiligheid van 5 november 2019, nr. 2736901, houdende een eenmalige specifieke uitkering voor gemeenten in verband met de versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme in 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-12-2019 Staatscourant 2019, 65860 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Interne regelingen Download icon PDF (12 kB)

  Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 27 november 2019, nr. WJZ/ 19258412, tot verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de keuringsdiensten (Besluit mandaat, volmacht en machtiging keuringsdiensten 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-12-2019 Staatscourant 2019, 66678 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 3. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  RECTIFICATIE Besluit van 31 oktober 2019, houdende departementale herindeling met betrekking tot versterking gebouwen en toekomstbestendig maken van Groningen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-12-2019 Staatscourant 2019, 61402 Ministerie van Algemene Zaken
 4. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie van Besluit van de Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit van 27 november 2019, nr. WJZ /19273603, houdende herbenoeming van een lid van het veterinair beroepscollege

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-12-2019 Staatscourant 2019, 64077 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 5. Interne regelingen Download icon PDF (25 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 november 2019, kenmerk 1616288-199040-WJZ, houdende wijziging van een aantal ministeriële regelingen die aanpassing behoeven in verband met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Aanpassingsregeling Wnra (VWS))

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2019 Staatscourant 2019, 66239 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 19 november 2019, nr. 16849613, houdende de benoeming van een interim-voorzitter van het Commissariaat voor de Media

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2019 Staatscourant 2019, 66376 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 10 november 2019, nr. 17728663, houdende de benoeming van een nieuw lid van de raad van toezicht van de Nederlands Omroep Stichting (NOS)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2019 Staatscourant 2019, 66390 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van toetreding van het College van B&W van de gemeente Barendrecht tot het Convenant LSI 2017 ten behoeve van samenwerking in interventieteams, ex artikel 19, 2e lid, van het Convenant LSI 2017, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2019 Staatscourant 2019, 65818 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Interne regelingen Download icon PDF (12 kB)

  Besluit van de directeur-generaal Politie, Straffen en Beschermen van het directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio’s van het Ministerie van Justitie en Veiligheid van 22 november 2019, nr. DGPenV/2752769 houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de directeur-generaal ressorterende functionarissen (Mandaatbesluit DG Politie en Veiligheidsregio’s Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2019 Staatscourant 2019, 65832 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 10. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van toetreding van het College van B&W van de gemeente Meppel tot het Convenant LSI 2017 ten behoeve van samenwerking in interventieteams, ex artikel 19, 2e lid, van het Convenant LSI 2017, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2019 Staatscourant 2019, 65814 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid