Uw zoekopdracht heeft 38 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 19 september 2019, nr. BPZ/19199242 tot instelling van de Raad van Advies herbezinning NVWA (Instellingsbesluit Raad van Advies herbezinning NVWA)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2019 Staatscourant 2019, 56675 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Specifiek Interventiebeleid Samenstelling levensmiddelen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (IB02-SPEC 32, versie 2)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-02-2018 Staatscourant 2018, 7004 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 23 januari 2018, kenmerk 1285030-172450-WJZ, houdende wijziging van enkele regelingen in verband met een wijziging van de organisatiestructuur van de NVWA

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-01-2018 Staatscourant 2018, 4822 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Interne regelingen Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 december 2016, 1063266-159195-VGP houdende wijziging van de Warenwetregeling vaststelling van tarieven voor retributies levensmiddelen 2008 in verband met aanpassing tarieven NVWA

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-2016 Staatscourant 2016, 69081 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (21 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 9 april 2016, nr. WJZ/16042842, tot wijziging van de Regeling NVWA-tarieven, de Regeling tarieven Plantenziektenwet, de Dierproevenregeling 2014 en de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden in verband met vaststelling van tarieven voor 2016

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-04-2016 Staatscourant 2016, 19151 Ministerie van Economische Zaken
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 maart 2016, 951756-148989-VGP houdende wijziging van de Warenwetregeling vaststelling van tarieven voor retributies levensmiddelen 2008 in verband met aanpassing tarieven NVWA

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-03-2016 Staatscourant 2016, 16744 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Minister van Financiën van 8 maart 2012, nr. WJZ / 12015974, tot wijziging van het Instellingsbesluit tijdelijke baten-lastendienst nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-03-2012 Staatscourant 2012, 5527 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Wijziging besluit beleidsregels openbaarmaking controlegegevens door VWA

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-03-2009 Staatscourant 2009, 57 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Bekendmaking implementatie richtlijn 2007/3/EG

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-08-2007 Staatscourant 2007, 161 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Vaststelling selectielijst VWS handelingen beleidsterrein Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid en kwaliteit uitgangsmateriaal en biotechnologie vanaf 1945

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-05-2007 Staatscourant 2007, 95 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap