Uw zoekopdracht heeft 39 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de waarnemend directeur van de Directie Internationale Zaken van 10 oktober 2019, kenmerk 1582184-195102-IZ, houdende het verlenen van ondervolmacht aan het afdelingshoofd Jeugd van de Programmadirectie Zorg en Jeugd in Caribisch Nederland i.o.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-10-2019 Staatscourant 2019, 56854 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (63 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende wijziging van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het wettelijk regelen van kwaliteitseisen voor de jeugdzorg op Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het toezicht en de handhaving hiervan door de inspectie jeugdzorg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2018 Staatscourant 2018, 46796 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Overig Download icon PDF (40 kB)

  Autorisatiebesluit voor het algemeen bestuur van de dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-02-2018 Staatscourant 2018, 9466 Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (19 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 augustus 2016, nr. 2016-0000466322, houdende regels inzake bijzondere uitkeringen voor de verbetering van de positie van kinderen in Caribisch Nederland (Regeling bijzondere uitkering kinderrechten BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-08-2016 Staatscourant 2016, 44222 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van 8 november 2012, nr. 01.003470, houdende de vaststelling van het tijdstip bedoeld in artikel 104, tweede lid, van de Wet op de jeugdzorg, tot welke datum de provincie een uitkering kan ontvangen als uitvoerder van een landelijke voorziening

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-11-2012 Staatscourant 2012, 24254 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (24 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende besluit van ..., betreffende de samenstelling en werkwijze van de voogdijraad BES (Besluit voogdijraad BES) [ONTWERPTEKST ZOALS AANGEBODEN AAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE]

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-04-2012 Staatscourant 2012, 7446 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (20 kB)

  (Regeling internationale kinderbescherming BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-12-2010 Staatscourant 2010, 19489 Ministerie van Justitie
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit houdende departementale herindeling met betrekking tot kindregelingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-10-2010 Staatscourant 2010, 16542 Ministerie van Algemene Zaken
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister voor Jeugd en Gezin van 8 april 2010, nr. DWJZ/BWJP-2997547, houdende wijziging van de Regeling mandaat, volmacht en machtiging Jeugd en Gezin in verband met enkele organisatorische wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-04-2010 Staatscourant 2010, 5741 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (18 kB)

  Instellingsbesluit Commissie Financiering Jeugdzorg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-10-2008 Staatscourant 2008, 206 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport