Uw zoekopdracht heeft 68 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nr. DWJZ/G&E-3082726, houdende aanpassing van de Wet organisatie bloedvoorziening BES, de Wet op de geneesmiddelenvoorziening BES en het Besluit verpakte geneesmiddelen BES, op grond van artikel 20, eerste en tweede lid, van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Regeling aanpassing wetgeving bloedvoorziening en geneesmiddelen BES)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-09-2011 Staatscourant 2011, 17597 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (18 kB)

  Ministeriële beschikking van de 22e januari 1987 ter uitvoering van de artikelen 3, tweede lid, 5, eerste en tweede lid en 7, tweede lid van de Opiumlandsverordening 1960 (P.B. 1960 no. 65), houdende nieuwe voorschriften met betrekking tot de aflevering en het voorschrijven van middelen bedoeld in de artikelen 3 en 4 van voormelde landsverordening

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2010 Staatscourant 2010, 14609 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 4 september 2009, nr. GMT/MVG 2949404, houdende de beëindiging en benoeming van een lid van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-09-2009 Staatscourant 2009, 13781 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Herbenoeming lid College ter beoordeling van geneesmiddelen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-09-2008 Staatscourant 2008, 185 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Herbenoeming lid College ter beoordeling van geneesmiddelen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-08-2008 Staatscourant 2008, 159 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Verlenging benoeming lid Centrale commissie voor medisch-wetenschappelijk onderzoek (CCMO)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-10-2007 Staatscourant 2007, 209 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Mandaatbesluit LNV Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, onderdeel Bureau Diergeneesmiddelen (Citeertitel)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2006 Staatscourant 2006, 247 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 8. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mutatie College ter beoordeling van geneesmiddelen; herbenoeming van het lid prof.dr. J.T, van Dissel

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-11-2006 Staatscourant 2006, 240 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Mutaties in Centrale commissie voor medisch-wetenschappelijk onderzoek

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-11-2006 Staatscourant 2007, 24 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Instelling baten-lastendienst Nederlands Vaccin Instituut (Citeertitel)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-10-2006 Staatscourant 2006, 208 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport