Uw zoekopdracht heeft 25 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 februari 2019, kenmerk 1481904-187076-ESTT, houdende de toekenning van vergoedingen aan de voorzitters en leden van de regionale toetsingscommissies euthanasie voor werkzaamheden die zij verrichten in de periode januari 2019 tot en met juni 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-02-2019 Staatscourant 2019, 9563 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (25 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 maart 2016, kenmerk 924975-145562-WJZ, houdende wijziging van de Regeling modelformulieren levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding BES in verband met de aanpassing van het model voor een beredeneerd verslag van de behandelend arts

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-04-2016 Staatscourant 2016, 17655 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 augustus 2015, kenmerk 808121-139781-ESTT, houdende de toekenning van vergoedingen aan de (plaatsvervangend) voorzitters en (plaatsvervangend) leden van de regionale toetsingscommissies euthanasie voor werkzaamheden die zij verrichten in de periode maart tot en met juni 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-09-2015 Staatscourant 2015, 28218 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 september 2012, nr. 292839, houdende de aanwijzing van de Regionale Toetsingscommissie euthanasie voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba als bedoeld in artikel 19c van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-10-2012 Staatscourant 2012, 19724 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Interne regelingen Download icon PDF (43 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 september 2012, nr. 294504, tot vaststelling van de modelformulieren voor het doen van mededeling en het uitbrengen van verslag bij gevallen van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding op de BES (Regeling modelformulieren levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-10-2012 Staatscourant 2012, 19725 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 februari 2011, nr. DWJZ-3049999, houdende wijziging van de Wet medisch tuchtrecht BES

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-03-2011 Staatscourant 2011, 3987 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Tuchtrecht | Uitspraken Medisch Tuchtrecht Download icon PDF (30 kB)

  Uitspraak Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg inzake klacht tegen Inspecteur voor de Gezondheidszorg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2007 Staatscourant 2007, 239 Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg (cluster)
 8. Tuchtrecht | Uitspraken Medisch Tuchtrecht Download icon PDF (26 kB)

  Uitspraak Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg inzake klacht tegen Inspecteur voor de Gezondheidszorg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2007 Staatscourant 2007, 239 Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg (cluster)
 9. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Verlenging benoeming lid Centrale commissie voor medisch-wetenschappelijk onderzoek (CCMO)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-10-2007 Staatscourant 2007, 209 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (18 kB)

  Regeling centrale deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking in een categorie 2-geval en levensbeëindiging bij pasgeborenen (Citeertitel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-03-2007 Staatscourant 2007, 51 Ministerie van Justitie