Uw zoekopdracht heeft 139 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 8 november 2019, nr. 2729205, houdende instelling van de Adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi (Instellingsbesluit Adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-11-2019 Staatscourant 2019, 64314 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (189 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerpbesluit onderzoek in een geautomatiseerd werk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-02-2019 Staatscourant 2019, 5372 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 20 december 2018, kenmerk 2447554, strekkende tot aanwijzing van hulpofficieren van justitie bij de Brigade Koninklijke Marechaussee Caribisch Gebied.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-01-2019 Staatscourant 2019, 1307 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 4. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 23 oktober 2017, nr. 2141534 houdende intrekking van Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 15 mei 2012, nr. 249727 tot aanwijzing van de rechtspersoon belast met de inning en de verdeling van de vergoeding, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet en in artikel 10, onderdeel e, van de Wet op de naburige rechten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-11-2017 Staatscourant 2017, 62721 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Overig Download icon PDF (5 kB)

  Bestuurlijke Informatievoorziening Justitiabelen: beter richten! Advies Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-05-2013 Staatscourant 2013, 11785 Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)
 6. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 1 maart 2013 nr. 1700483, houdende instelling van de Commissie Toekomst Forensisch Onderzoek (Instellingsbesluit Commissie Toekomst Forensisch Onderzoek)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-04-2013 Staatscourant 2013, 9733 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 1 november 2012, nr. 314725, houdende wijziging van het bedrag voor de vaste vergoeding van de algemeen voorzitter van de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-11-2012 Staatscourant 2012, 23453 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Dienst Utrecht van 8 augustus 2012, met kenmerk RWS/DUT 2012- 1348, houdende de verlening van mandaat inzake de ondertekening van bestuurlijke strafbeschikkingen (Besluit mandaat ondertekening bsb Rijkswaterstaat Dienst Utrecht van 8 augustus 2012)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-08-2012 Staatscourant 2012, 16815 Rijkswaterstaat
 9. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Dienst Noord-Holland van 25 juni 2012, nr. DNH/2852, houdende de verlening van mandaat inzake ondertekening van bestuurlijke strafbeschikkingen (Besluit mandaat ondertekening bsb Rijkswaterstaat Dienst Noord-Holland 2012)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-07-2012 Staatscourant 2012, 13629 Rijkswaterstaat
 10. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Dienst Oost-Nederland van 28 juni 2012, met kenmerk RWS/DON-2012/4797, houdende de verlening van mandaat inzake de ondertekening van bestuurlijke strafbeschikkingen (Besluit mandaat ondertekening bsb Rijkswaterstaat Dienst Oost-Nederland 2012)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-07-2012 Staatscourant 2012, 13777 Rijkswaterstaat