Uw zoekopdracht heeft 48 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 februari 2018, nr. 2210840, houdende instelling van de Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Instellingsregeling Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders 2018)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-03-2018 Staatscourant 2018, 12472 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 28 mei 2015, nr. 636335, houdende voorschriften betreffende de berekening en uitkering van de rente, toegevoegd aan de bijzondere rekeningen van deurwaarders in Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Regeling rente bijzondere rekeningen deurwaarders BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-06-2015 Staatscourant 2015, 15015 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 27 maart 2014, kenmerk 498405, strekkende tot aanwijzing van hulpofficieren van justitie bij de Brigade Koninklijke Marechaussee Caribisch Gebied

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-04-2014 Staatscourant 2014, 9623 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Reglement betreffende de werkwijze van de Klachtenadviescommissie Wsnp II

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-10-2013 Staatscourant 2013, 29033 Raden voor Rechtsbijstand (Cluster)
 5. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Doorhaling Rbtv, Raden voor Rechtsbijstand

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-08-2013 Staatscourant 2013, 24468 Raden voor Rechtsbijstand (Cluster)
 6. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van het College van procureurs-generaal van 5 februari 2013, nr. PaG /16669, houdende verlening van ondermandaat en het doorgegeven van volmacht en machtiging ten aanzien van beheeraangelegenheden aan de hoofden van de arrondissementsparketten, het landelijk parket, het functioneel parket en het ressortsparket, de directeuren van het parket-generaal, de centrale verwerking openbaar ministerie en de dienstverleningsorganisatie openbaar ministerie (Mandaatregeling College van procureurs-generaal, beheer OM 2013)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-02-2013 Staatscourant 2013, 4797 Openbaar Ministerie (OM)
 7. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Doorhaling Rbtv

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-08-2012 Staatscourant 2012, 16267 Raden voor Rechtsbijstand (Cluster)
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (26 kB)

  Machtigingsbesluit Rechtspraak P-Direkt

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2010 Staatscourant 2010, 11087 Raad voor de Rechtspraak
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (26 kB)

  Machtigingsbesluit Rechtspraak P-Direkt

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2010 Staatscourant 2010, 11083 Raad voor de Rechtspraak
 10. Interne regelingen Download icon PDF (40 kB)

  Regeling van het College van Procureurs Generaal van 18 december 2009, nr. PaG 14390, houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de hoofdadvocaat generaal van het ressortsparket te Amsterdam, Arnhem, Den Bosch, Den Haag en Leeuwarden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-07-2010 Staatscourant 2010, 10436 Openbaar Ministerie (OM)