Uw zoekopdracht heeft 90 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 augustus 2019, nr. 2019-0000387522, houdende aanpassing van de bedragen van het Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman 2006

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-09-2019 Staatscourant 2019, 41671 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Bekendmaking vacatures Klachtencommissie vergunninghouders interlandelijke adoptie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-01-2012 Staatscourant 2012, 1562 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 december 2011, nr. DWJZ/R&E-3093676, houdende wijziging van het Besluit WVC-commissie bezwaarschriften personeel Awb, in verband met de overdracht van het secretariaat en enige andere wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2011 Staatscourant 2011, 22703 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Interne regelingen Download icon PDF (16 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 4 november 2011, nr. IENM/BSK-2011/150498, tot instelling van de hoorcommissie personele aangelegenheden voormalig Verkeer en Waterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2011 Staatscourant 2011, 20391 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 5. Interne regelingen Download icon PDF (9 kB)

  Instelling bezwarenadviescommissie personele aangelegenheden IenM

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2011 Staatscourant 2011, 17471 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 6. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 april 2010, nr. WJZ/190301 (8288), houdende de intrekking van Klachtenregeling OC en W 1999 en Klachtenregeling Informatie Beheer Groep

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-04-2010 Staatscourant 2010, 6453 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 maart 2010, nr. WJZ/176918 (8276), houdende wijziging van de Regeling behandeling bezwaarschriften OCW in verband met het samengaan van CFI en de IB-Groep tot de Dienst Uitvoering Onderwijs alsmede wijziging van de Regeling vaste vergoeding voorzitters Commissie voor bezwaarschriften OCW

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-03-2010 Staatscourant 2010, 5052 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Overzicht schriftelijke klachten VWS

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-09-2009 Staatscourant 2009, 13339 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Overig Download icon PDF (14 kB)

  Klachtenregeling van het Centraal bureau voor de statistiek voor klachten van externen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-07-2009 Staatscourant 2009, 9872 Centraal Bureau voor de Statistiek
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging Besluit instelling commissie advisering bezwaarschriften medewerkers van het Ministerie van Financiën exclusief de Belastingdienst

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-11-2008 Staatscourant 2008, 218 Ministerie van Financiën